+46 85 025 6501

Snabbt och direkt

Rapportera tillbud och olyckor till ansvariga i appen eller via dator.

Bättre förebyggande åtgärder

Analysera orsaker och initiera förbättringsåtgärder.

Kompletta nyckeltal

Beräkna automatiskt statistik och nyckeltal för olycksfall, exempelvis relativ olyckskvot per 1000 heltidsanställda.

Dataskydd

Skydda känsliga uppgifter tack vare ett differentierat koncept för användarbehörighet.

 

Med Quentic har du full koll på alla tillbud och implementerar enkelt och snabbt nödvändiga förbättringar. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Med programvarulösningen Quentic dokumenterar du tillbud centralt och får tillhörande utvärderingar med ett par enkla klick. Om snabb kommunikation krävs i ditt företag kan varje medarbetare själv rapportera händelser till rätt myndighet – antingen direkt i systemet eller på språng via en mobilapp. Det är enkelt att följa upp med orsaksanalys och nödvändiga åtgärder för att undvika liknande incidenter i framtiden. Om det ändå skulle inträffa en olycka kan du enkelt skapa en olycksrapport och genast skicka den till respektive myndighet.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Riskbedömningar

Skapa strukturerade och aktuella dokument med Quentic

Upptäck risker

Registrera information om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt.

Vidta skyddsåtgärder

Utarbeta nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt med Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar, juridiska bestämmelser och skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokument uppdaterade och transparenta. Informera personer med ett par enkla klick.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

X