+46 85 025 6501

Certifiering

Quentic stödjer ert ledningssystem enligt ISO 45001, vilket bekräftats av oberoende part.

Webbaserad teknik

Ha tillgång till dina dokument var som helst, när som helst.

All information till hands

Du har central åtkomst till brukliga faro- och skyddsangivelserna samt tillhörande symboler.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

 

Med Quentic har du full kontroll på verksamhetens instruktioner. Identifiera och utvärdera riskerna för arbetsområden, arbetsmaterial och arbetsuppgifter. Ta fram skyddsåtgärder och skapa dina instruktioner med ett par enkla klick. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Är era instruktioner aktuella? Quentics programvara gör det enklare än någonsin att skapa och uppdatera instruktioner för verksamheten. Du kommer enkelt åt centrala hänvisningar och hänvisningssymboler och sätter sedan samman alla uppgifter med ett enkelt klick. Det standardiserade tillvägagångssättet skapar enhetlighet och struktur vilket resulterar i klara uppgifter för alla inblandade.

 

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Instruktioner

Skapa tydliga och strukturerade dokument

Enkel användning

Spara allt relevant innehåll i en praktisk mall.

Piktogram

Påbud, förbud, varning! Använd dig av standardiserade symboler.

Utskrift eller digitalt

Skriv enkelt ut instruktioner eller skicka dem via e-post.

Aktuella dokument

Håll dina dokument aktuella med Quentic.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Utbildningar

Instruera medarbetare, besökare och underleverantörer – platsoberoende.

X