+46 85 025 6501

Enkelt tillvägagångssätt

Det tydligt strukturerade gränssnittet gör det enkelt att hantera hållbarhetsdata.

Standardiserade storheter

Indikatorer integreras från färdiga indikatorkataloger, t.ex. enligt GRI, eller skräddarsys till din verksamhet.

Bra teamwork

Smidiga rapporteringsprocesser – även med många inblandade.

Högre datakvalitet

Registrerade nyckeltal samlas centralt, struktureras enhetligt och valideras automatiskt.

 

Med Quentic har du ledningssystem för hållbarhet under full kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Denna centraliserade programvara för hållbarhetsledning hjälper dig att utvärdera din verksamhets sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det skapar faktaunderlag för kommunikation med era intressenter. Samla alla medverkande i en gemensam plattform som förbättrar informationsutbytet och samarbetet. Håll koll på hållbarhetsnyckeltal från olika verksamhetsområden.

 

Hur ser det ut med klimatåtgärder, arbetsvillkor, leveranskedjor? Fastlägg vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta för din verksamhet och hur de ska analyseras. Standardiserade kataloger med indikatorer, t.ex. enligt GRI, kan förse dig med en solid grund som du kan komplettera med individuella parametrar. Du kan upprätta komplexa indikatorer med ett par enkla klick i formelredigeraren och beräkna dem automatiskt.

Du planlägger centralt och långfristigt vem som ska rapportera vad och när. Vid behov kan du använda en praktisk e-postfunktion för att direkt informera ansvariga personer. På så sätt skapar du entydiga ansvarsområden utan särskilda avtal i förväg. Använd den överskådliga rapporteringsplanen för att hålla ett öga på vilka rapporteringsuppgifter som ska utföras och hur långt den löpande rapporteringen har fortskridit.

Om en medarbetare ska genomföra en rapport syns detta i hens personliga översikt. Alla medverkande överför sin information parallellt, oberoende av tid och plats, vilket skapar en smidig arbetsfördelning. Det standardiserade tillvägagångssättet säkerställer konsistenta och tillförlitliga data. Detta innebär att nyckeltal från olika verksamhetsområden kan sammanställas fullständigt, snabbt och begripligt.

Efter att registrerade data har godkänts kan de bearbetas. Det finns flera olika utvärderingsalternativ som visar data ur olika perspektiv. Detta gör det lättare att ta strategiska beslut och fastlägga målriktade åtgärder. De resulterande tabellerna och diagrammen utgör en bra grund för hållbarhetsrapporten till olika intressentgrupper.

Whitepaper Ledningssystem för Hållbarhet

Ta reda på några av de 12 fördelar du kan ta del av genom att arbeta med ett strukturerat ledningssystem för hållbarhet.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Rapporter för företagsledningen

Skapa rapporter utan besvär med Quentic

Skräddarsydda nyckeltal

Skapa och komplettera nyckeltal efter företagets individuella behov med nyckeltalskalkylatorn.

Enkel rapportering

Välj en tidsperiod och generera enkelt utvärderingar och diagram.

Bra teamwork

Underlätta arbetsflöden och håll teamet uppdaterat med automatiska e-postmeddelanden.

Smidig dokumenthantering

Revidera, arkivera, länka och dela dokument – strukturerat och transparent.

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

X