+46 85 025 6501

Bekräftad prestanda

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 50001.

Fakta för dina beslut

Perfekt underhållen resursdata gör det enkelt att fastställa förbättringsåtgärder.

Smidiga utvärderingar

Skräddarsydda och överskådliga utvärderingar genereras inom några ögonblick.

Aktuell information

Aktuella lagändringar uppdateras automatiskt i systemet tack vare gränssnittet.

 

Med Quentic har du miljöledningen helt under kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Den centraliserade programvaran är ett kraftfullt verktyg för att registrera och utvärdera hela verksamhetens resurshantering och miljöledning. Dess lämplighet som stöd för ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 50001 har officiellt bekräftats av DEKRA Assurance Services GmbH. Med Quentic har du genast aktuella förbrukningstal och kostnadsutvecklingar för alla verksamhetens olika resurser till hands. Fördjupa enkelt analyserna med hjälp av automatiskt beräknade, skräddarsydda nyckeltal och kraftfulla utvärderingsverktyg. Med Quentics programvara för miljöledning får du en optimal grund för strategiska beslut och en hållbar verksamhetsledning.

 

Data om energi, vatten, avfall, emissioner och alla material ska regelbundet registreras. Att hålla ordning och reda bland informationen kan vara en riktig utmaning. Med Quentic Miljöledning dokumenteras och lagras alla miljödata centralt. Det betyder att du när som helst kan få en fullständig och aktuell bild av hur verksamhetens resurser nyttjas.

Alla kostnader och all förbrukning registreras strukturerat med Quentic Miljöledning. Detta underlättar den kontinuerliga övervakningen avsevärt. Dessutom kan verksamhetens miljöprestanda kan snabbt beräknas och presenteras. Hur mycket ström kommer drifställe A att förbruka i år? Du kan beräkna mängder och kostnader per förbrukare och skapar på så vis maximal transparens. Detta skapar en solid grund för att optimera energi- och resurshanteringen.

Med Quentic Miljöledning är det enkelt att hålla fokus på viktiga nyckeltal – oavsett om det handlar om energieffektiviteten eller återvinningskvoten. Du ställer själv in vilka nyckeltal som har betydelse för verksamheten. Du kan dessutom skapa egna formler genom att kombinera olika komponenter och definiera målvärden. Nyckelvärdena beräknas sedan automatiskt och visas i en översikt. Du kan dessutom genomföra bör-är-jämförelser direkt i översikten. Detta underlättar riktmärkningen för verksamhetens olika områden.

Omfattande utvärderingsmöjligheter presenterar dina data i det format du önskar. Med en knapptryckning skapar du utförliga tabeller eller kompakta diagram. På så sätt kan du åskådliggöra dina data och är redan förberedd för nästa presentation. Datan kan omedelbart överföras till vanliga Office-format för att sedan direkt skickas vidare till ansvariga myndigheter.

Det finns många lagar och förordningar som verksamheten måste ta hänsyn till. Därför är det bra att ha en systematisk lösning. I programvaran för miljöledning kan du centralt registrera tillämpliga rättsnormer, så att alla involverade har direkt åtkomst till dem. Det är enkelt att genomföra uppdateringar så att ditt miljörättsregister förblir aktuellt. Om du vill ha det ännu mer användarvänligt kan du använda den automatiska synkroniseringen med en online-databas för lagtexter. På det sättet vet du exakt vilka bestämmelser som har ändrats och när detta har skett.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Rapporter för företagsledningen

Skapa rapporter utan besvär med Quentic

Skräddarsydda nyckeltal

Skapa och komplettera nyckeltal efter företagets individuella behov med nyckeltalskalkylatorn.

Enkel rapportering

Välj en tidsperiod och generera enkelt utvärderingar och diagram.

Bra teamwork

Underlätta arbetsflöden och håll teamet uppdaterat med automatiska e-postmeddelanden.

Smidig dokumenthantering

Revidera, arkivera, länka och dela dokument – strukturerat och transparent.

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Webbaserad teknik

Ha tillgång till dina dokument var som helst, när som helst.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

X