+46 85 025 6501

Juridisk säkerhet

Quentic gör det lättare att uppfylla kraven i lagar och standarder. Det minimerar din ansvarsrisk.

Uppdaterade rättsregler

Bekväm hantering av rättstexter inkl. automatisk synkronisering med juridiska databaser.

Minimal redundans

Central lagring av rättslig information och smidig koordinering av arbetsuppgifter.

Mer transparens

Praktiska datastrukturer och effektiva filter ger ökad transparens.

 

Med Quentic har du dina säkerhetsdatablad under kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Den centrala programvaran gör det lättare för dig att bedöma om de omfattande bestämmelserna inom arbetsmiljö- och miljörätt innebär att åtgärder måste vidtas i din verksamhet. På så sätt kan du uppfylla alla föreskrivna skyldigheter, minimera risken för skadeståndsskyldighet och bevisa regelefterlevnad på alla verksamhetsnivåer.

 

Det finns många lagar och förordningar som verksamheten måste ta hänsyn till. Därför är det bra att ha en systematisk lösning. Quentic erbjuder just detta. I programvaran för miljöledning kan du centralt registrera tillämpliga rättsnormer, så att alla involverade har direkt åtkomst till dem. Upprätta ett eget rättsregister, eller dra nytta av gränssnittet till en rättsdatabas online, som ditt rättsregister då automatiskt synkroniseras med. Vi erbjuder även andra tjänster för regelefterlevnad inom ramen för vårt partnerprogram. På så vis kan du garantera att din verksamhet följer alla lagar och föreskrifter med minimal arbetsinsats.

Med Quentic Regelefterlevnad registrerar du gällande lagar och förordningar centralt. Detta innebär att alla involverade har direkt åtkomst till dessa. Det är dessutom enkelt att genomföra uppdateringar och hålla rättsregistret aktuellt. Om du vill underlätta arbetet ytterligare kan du använda den automatiska synkroniseringen med en onlinedatabas för lagtexter. Då får du exakt information om vilka bestämmelser som har ändrats och när detta har skett. Detta gör det enkelt att få en överblick över de skyldigheter som gäller för respektive verksamhetsområde.

Anläggningar och maskiner som kräver tillstånd registrerar du enligt föreskrift i anläggningsregistret. Tillhörande godkännanden dokumenterar du från första myndighetskontakten till mottagande av det slutgiltiga beskedet. Alla åtgärder som vidtagits i detta sammanhang registreras i modulen. Detta skapar transparens om alla frister, giltigheter och kompletterande bestämmelser.

Med Quentic Regelefterlevnad registrerar du tekniska kontroller och deras respektive intervaller. Det kompakta kontrollschemat sammanställer alla kontrollkrav och visar när och hur vilka objekt ska kontrolleras. Med modulen kan du förbereda utestående kontroller på kort tid. De slutliga resultaten registreras sedan överskådligt som en rapport.

Lagändringar och administrativa skyldigheter medför i regel att verksamhetens interna processer måste förändras, något som kräver god planering. Quentic erbjuder dig ett optimalt verktyg för lyckad förändringsledning. En systematisk bedömning av kraven gör att du enkelt kan skapa dig en föreställning av måltillståndet. Vägen dit delas upp i enskilda implementeringsfaser, vilket skapar tydliga åtaganden. Tack vare att alla ansvariga involveras direkt blir avstämningen enkel och smidig.

Whitepaper ISO 19600

Säkerställ att de juridiska kraven uppfylls i hela värdekedjan med ett Compliance Management-system (CMS) enligt DIN ISO 19600. Lär dig hur du inför standarden, genomför effektiva revisioner och klarar certifieringen.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Revisioner & certifieringar

Underlätta processen med Quentic

Interna och externa revisioner

Involvera deltagarna efter behov och informera dem snabbt via e-post.

Mallar

Underlätta arbetet inför och efter revisionen med frågebibliotek och utvärderingskriterier.

Revisionsrapport

Skapa en strukturerad och transparent revisionsrapport med ett par klick.

Ständig förbättringsprocess

Säkerställ att ditt ledningssystem är under ständig förbättring.

”Med Quentic fick vi ett centralt och stabilt verktyg för att enkelt strukturera data på ett överskådligt sätt och systematiskt förvalta alla dokument.”

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Webbaserad teknik

Ha tillgång till dina dokument var som helst, när som helst.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.