+46 85 025 6501

Helt förberett

Underlätta förberedelserna inför och under genomförandet av certifieringar. 

Intuitivt gränssnitt

Hjälp alla inblandade i revisionsprocessen med lättanvända verktyg.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

 

Quentic är ett perfekt verktyg för din revisionsprocess. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Den centrala programvarulösningen ger dig flexibelt, tillförlitligt och effektivt stöd vid kontroller, inspektioner och revisioner samt vid förbättring av dina verksamhetsprocesser. Quentic hjälper dig i alla revisionsfaser: från planering och genomförande till identifiering och åtgärdande av brister och problem. Det underlättar för alla involverade och sparar värdefull tid.

 

God planering är halva jobbet: Med Quentic Risker & Revisioner har du alla aktuella revisioner och inspektioner samlade och kan förbereda dem med minimalt arbete. Du väljer helt enkelt ut önskad frågekatalog som vid behov kan utvidgas med ytterligare frågor. Registrera alla deltagare med ett par enkla klick och informera dem via e-post. Sedan är det bara att skriva ut frågelistan och du är redo inför kommande revision!

När revisionen är genomförd registrerar du resultaten i ett standardformulär. På detta vis blir det hela enhetligt och lätt att följa upp. Konstaterar du ett behov av åtgärder under utvärderingen anger du korrigeringsåtgärderna direkt i Quentic och lämnar dem vidare till ansvariga kollegor. Revisionsrapporten utfärdas med ett par enkla klick och innehåller många olika alternativ för tabeller och diagram.

Hur ser det ut med säkerheten i din verksamhet? Och miljöpåverkan? I Quentic Risker & Revisioner kan du definiera viktiga aspekter för regelbunden utvärdering. Du ställer själv samman de olika faktorer som utgör en aspekt så att de återspeglar just din verksamhet. På det sättet får du en utvärderingsplattform för representativa resultat, inklusive en utvärderingsmatris.

Med Quentic kan kritiska händelser som personskador, sakskador, miljöskador och osäkra situationer registreras omedelbart. Orsaksanalys och framtagning av nödvändiga åtgärder genomförs omedelbart därefter för att undvika liknande incidenter i framtiden. Om det ändå skulle inträffa en olycka kan du enkelt skapa en olycksrapport och genast skicka den till respektive myndighet. En utvärdering av olycksfallsindikatorer ger en intern överblick.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Revisioner & certifieringar

Underlätta processen med Quentic

Interna och externa revisioner

Involvera deltagarna efter behov och informera dem snabbt via e-post.

Mallar

Underlätta arbetet inför och efter revisionen med frågebibliotek och utvärderingskriterier.

Revisionsrapport

Skapa en strukturerad och transparent revisionsrapport med ett par klick.

Ständig förbättringsprocess

Säkerställ att ditt ledningssystem är under ständig förbättring.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Utbildningar

Instruera medarbetare, besökare och underleverantörer – platsoberoende.

Webbaserad teknik

Ha tillgång till dina dokument var som helst, när som helst.