+46 85 025 6501

Central förvaltning

Använd ett centralt register för alla farliga ämnen. Det sparar tid och pengar.

Ordning och reda

Skapa riskbedömningar och instruktioner centralt med ett par enkla klick.

Tydliga riktlinjer

Inför entydiga regler för hantering av farliga ämnen – det ökar säkerheten.

Uppdaterade dokument

Få hjälp att hålla viktiga dokument om farliga ämnen uppdaterade tack vare automatiska påminnelser.

Med Quentic har du er kemikaliehantering under kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat kemikaliehanteringssystem.

Quentics programvara förenklar hantering av kemikalier samt hjälper dig att säkerställa arbets-, hälso- och miljöskyddet i företaget. Du uppfyller de lagenliga föreskrifterna i detalj, minimerar organisatoriska insatser och uppnår maximal transparens vid hantering av kemikalier.

Quentic har en flexibel struktur som gör det enkelt att integrera programvaran i din verksamhets individuella processer. 

Med Quentic Farliga ämnen registrerar du alla arbetsmaterial, farliga ämnen och farligt gods enhetligt, strukturerat och centralt. Du kan enkelt klassificera och märka enskilda ämnen enligt GHS/CLP med några klick. Registret över farliga ämnen ger en snabb överblick – använd filterfunktionen för att enkelt hitta det du söker. Alla egenskaper och användningsområden visas i en kompakt översikt.

Registrera dina säkerhetsdatablad direkt i Quentic. Modulen Farliga ämnen uppmanar dig till att uppdatera dem efter en fastlagd tidsperiod. Du kan även efterfråga uppdateringar från leverantören – helt automatiskt. Nya säkerhetsdatablad infogas snabbt i Quentic och versionshanteringen ser till att alla ändringar är dokumenterade och spårbara.

Behöver du kontrollera farliga ämnens användningsområden? Med modulen Farliga ämnen kan du organisera kontrollprocessen. Som resultat får du reda på vilka ämnen som får användas till vad. Quentic sammanställer all information åt dig och märker dessutom alla ämnen enligt deras tillåtligheter, så att du alltid har koll och kontroll. Quentic informerar även om vilka ämnen som får lagras tillsammans och övervakar transport av farligt gods på väg, järnväg och till sjöss. Nödvändiga transportdokument utfärdas enligt föreskrifterna.

Det går snabbt att skapa riskbedömningar och instruktioner med modulen Farliga ämnen. Med ett par enkla klick kan du ställa samman alla nödvändiga uppgifter – inklusive skyddsåtgärder – och ställa de färdiga dokumenten till dina kollegors förfogande. Du kan även involvera både interna och externa specialister och sakkunniga direkt i Quentic, det underlättar samarbetet enormt.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Riskbedömningar

Skapa strukturerade och aktuella dokument med Quentic

Upptäck risker

Registrera information om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt.

Vidta skyddsåtgärder

Utarbeta nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt med Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar, juridiska bestämmelser och skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokument uppdaterade och transparenta. Informera personer med ett par enkla klick.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.