+46 85 025 6501

Modernt och bekvämt

Utbildningsinnehållet publiceras på webben – utbildningen genomförs på dator eller platta.

Flexibelt genomförande

Enkel organisering utan tidskrävande planering av undervisningstillfällen.

Roligare lärande

Skapa multimediala upplevelser som förbättrar inlärningen.

Spara tid

Alla resultat dokumenteras automatiskt och certifikat utfärdas med några enkla klick.

 

Quentic gör det enkelt att koordinera säkerhetsinstruktioner inom företaget. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller.

Med Quentic kan du enkelt koordinera kvalificeringsåtgärder även för många medarbetare. Den centraliserade programvaran ger hög flexibilitet och låter dig tillhandahålla multimedialt utbildningsinnehåll som deltagarna kan bearbeta på sin egen dator eller platta – inklusive besökare och underleverantörer. Eftersom respektive medarbetare kan integrera utbildningen i sin dagliga rutin efter möjlighet och behov slipper du krånglet att hitta undervisningstillfällen som passar alla.

 

Programvaran för säkerhetsinstruktioner kan användas för alla utbildningsteman inom verksamheten och lämpar sig även för att instruera underleverantörer. Utbildningens innehåll lagras centralt och är direkt länkat till kvalificeringsplanen. Så snart som en kursenhet har publicerats kan alla berörda deltagare direkt ta del av den. Ett meddelande på medarbetarnas personliga översiktssida informerar om den planerade säkerhetsutbildningen. Externa deltagare kan genomgå undervisningen via en besökarterminal eller med föranmälan via webben på annan plats.

Flexibilitet när det gäller tid och plats är särskilt viktigt vid yrkesmässig fortbildning. Webbutbildningar har fördelen att alla kan delta oberoende av varandra, vilket gör att omständlig planering och tidskrävande resor uteblir. Detta minskar arbetsinsatsen för organisering och medarbetarna kan integrera utbildningen på ett sätt som passar deras arbetsvardag.

En tilltalande sammanställning av information ökar motivationen och förbättrar inlärningen. Med Quentic Webbutbildningar har du alla möjligheter till hands. Använd dina befintliga presentationer eller skapa helt nya bildspel. Du kan integrera bilder, videor och SCORM-innehåll och skapa multimediala inlärningsupplevelser. Det färdiga kurspaketet presenteras med användarvänlig navigering.

I slutet av utbildningen kontrolleras om innehållet har förståtts. Utbildningsansvarig bestämmer vilken typ av kontroll som ska användas och dess omfattning. Alla deltagare måste genomföra testet. Efter godkänt resultat utfärdas ett certifikat som gäller som utbildningsintyg. Och detta är inte allt: Quentic registrerar automatiskt respektive medarbetares uppnådda kvalifikationer och tar hänsyn till dessa i framtida utbildningsplanering. Resultaten
dokumenteras alltså helt automatiskt.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Instruktioner

Skapa tydliga och strukturerade dokument

Enkel användning

Spara allt relevant innehåll i en praktisk mall.

Piktogram

Påbud, förbud, varning! Använd dig av standardiserade symboler.

Utskrift eller digitalt

Skriv enkelt ut instruktioner eller skicka dem via e-post.

Aktuella dokument

Håll dina dokument aktuella med Quentic.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

X