+46 85 025 6501

Dokumentation

Rapportera farliga situationer och olyckor direkt i det centrala systemet.

Olycksrapport

Skapa enkelt leveransklara olycksrapporter till ansvarig myndighet.

Utvärdering

Beräkna automatiskt statistik och nyckeltal för olycksfall, exempelvis relativ olyckskvot per 1000 heltidsanställda.

Dataskydd

Skydda era känsliga uppgifter med ett differentierat koncept för användarbehörighet.

 

Med Quentic har du din tillbudshantering under kontroll och kan hantera farliga situationer och olyckor på ett säkert sätt. Glöm provisoriska och fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Med Quentic kan kritiska händelser som personskador, sakskador, miljöskador och osäkra situationer registreras omedelbart. Orsaksanalys och framtagning av nödvändiga åtgärder genomförs omedelbart för att undvika liknande incidenter i framtiden. Om det ändå skulle inträffa en olycka kan du enkelt skapa en olycksrapport och genast skicka den till respektive myndighet. Utvärderingen av nyckeltal för olycksfall, exempelvis frånvarodagar per medarbetare, relativ olyckskvot per 1000 heltidsanställda eller frekvensstatistik ger företaget en perfekt internt översikt. Ett differentierat koncept för användarbehörigheter garanterar att all känslig information skyddas.

 

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Riskbedömningar

Skapa strukturerade och aktuella dokument med Quentic

Upptäck risker

Registrera information om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt.

Vidta skyddsåtgärder

Utarbeta nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt med Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar, juridiska bestämmelser och skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokument uppdaterade och transparenta. Informera personer med ett par enkla klick.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.