Koordinera utbildningar centralt

med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Med Quentic är det enkelt att hålla koll på era medarbetares kvalifikationer. Även med ett stort antal medarbetare har du överblick över vem som behöver vilka kvalifikationer och hur länge erhållna kvalifikationer är giltiga. Med Quentic planerar du förestående utbildningar, koordinerar kollegornas deltagande och dokumenterar alla resultat centralt.

Organisera utbildningar och fortbildningar

– det är enkelt med Quentic

Fastlägg behov och utbildningstillfällen

 • Få en omfattande översikt över alla nödvändiga kvalificeringsåtgärder som säkerhetsutbildningar och arbetsmedicinska undersökningar.
 • Håll koll på kommande utbildningstillfällen och medarbetarnas aktuella status.
 • Enkel hantering av kvalificeringsplanen tack vare många visnings- och filteralternativ, även vid stora datamängder.
 • Organisera inledande utbildning, uppföljande utbildning och andra kurstillfällen.
 • Överför masterdata från en utbildning med ett par klick.
 • Komplettera utbildningsinnehållet automatiskt, även med hänsyn till relevanta lagar och föreskrifter.

Förbered utbildningar

Bjud in deltagare

 • Skapa enkelt en lista med deltagare.
 • Förvalta användargrupper för att snabbt bjuda in till liknande utbildningar.
 • Kontrollera automatiskt antalet deltagare enligt angiven maximal kapacitet.
 • Skicka inbjudan till deltagare via e-post med ett enda klick.
 • Dokumentera deltagandet efter genomförd utbildning.
 • Direkt tillgång till lista med underskrifter och certifikat.
 • Resultat och uppnådda kvalifikationer uppdateras automatiskt i kvalificeringsplanen.
 • Omfattande kvalifikationsstatistik och utvärderingsmöjligheter.

Dokumentera resultat

Full koll på kvalifikationer

Quentics kompakta kvalificeringsplan ger dig en snabb överblick över dina medarbetares aktuella utbildningsstatus och listar de utbildningar som ännu inte genomgåtts. Dessutom kan du förvalta samtliga kvalifikationer som medarbetarna har erhållit. Det betyder att behöriga medarbetare även i efterhand kan fastställa vem som uppnått vilken kvalifikation och när.

Mer flexibilitet med webbutbildningar

Komplettera din utbildningshantering med webbutbildningar som kan genomföras oberoende av tid och plats.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”