Skapa riskbedömningar

med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Med Quentics intuitiva gränssnitt är det enkelt att genomföra riskbedömningar. Programmet guidar dig genom processen att identifiera potentiella faror, genomföra en riskbedömning och fastlägga nödvändiga skyddsåtgärder. Automatiserade funktioner gör arbetet effektivare så du enkelt kan utfärda ett färdigt dokument.

Genomför riskbedömningar

– det är enkelt med Quentic

Bestäm användningsområde

 • Genomför riskanalyser för arbetsuppgifter, verksamhetsområden och arbetsutrustning.
 • Underlätta genomförandet med hjälp av mallar.
 • Anvisa ansvariga personer och informera enkelt via e-post.
 • Genomför riskbedömningar när som helst genom att använda offlinefunktionen.
 • Använd faror från färdiga kataloger.
 • Lägg till egna faror så att andra kollegor kan se och använda dem.
 • Genomför riskbedömning enligt faktormodellen, med hänsyn till verkan, frekvens och sannolikhet.
 • Infoga foton på risksituationer.

Dokumentera faror

Ta fram skyddsåtgärder

 • Infoga automatiskt rekommenderade skyddsåtgärder för varje fara.
 • Komplettera med ytterligare tekniska, organisatoriska och personliga skyddsåtgärder.
 • Skapa transparens avseende åtgärdernas genomförande genom aktuell implementeringsstatus.
 • Följ upp efter att skyddsåtgärder implementerats.
 • Överför enkelt en riskbedömning till ett standardiserat utskriftsformat.
 • Dela automatiskt den färdiga riskbedömningen i berörda användares personliga översikt.
 • Använd versionshanteringen och håll koll på uppdateringar av innehåll.

Dela det färdiga dokumentet

Säkerställ att dokumenten är aktuella

Säkra att uppgifter i era riskbedömningar är uppdaterade genom att godkänna att Quentic skickar automatiska påminnelser gällande uppföljningar. Varje granskning dokumenteras överskådligt tillsammans med resultatet. Varje riskbedömning innehåller även datahistorik så du i efterhand kan se vilka ändringar som gjorts.

Riskbedömningar för farliga ämnen

Föreskriftsenliga riskbedömningar för farliga ämnen hanterar du i Quentics modul Farliga ämnen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

X