Skapa riskbedömningar

med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Med Quentics intuitiva gränssnitt är det enkelt att genomföra riskbedömningar. Programmet guidar dig genom processen att identifiera potentiella faror, genomföra en riskbedömning och fastlägga nödvändiga skyddsåtgärder. Automatiserade funktioner gör arbetet effektivare så du enkelt kan utfärda ett färdigt dokument.

Genomför riskbedömningar

– det är enkelt med Quentic

Bestäm användningsområde

 • Genomför riskanalyser för arbetsuppgifter, verksamhetsområden och arbetsutrustning.
 • Underlätta genomförandet med hjälp av mallar.
 • Anvisa ansvariga personer och informera enkelt via e-post.
 • Genomför riskbedömningar när som helst genom att använda offlinefunktionen.
 • Använd faror från färdiga kataloger.
 • Lägg till egna faror så att andra kollegor kan se och använda dem.
 • Genomför riskbedömning enligt faktormodellen, med hänsyn till verkan, frekvens och sannolikhet.
 • Infoga foton på risksituationer.

Dokumentera faror

Ta fram skyddsåtgärder

 • Infoga automatiskt rekommenderade skyddsåtgärder för varje fara.
 • Komplettera med ytterligare tekniska, organisatoriska och personliga skyddsåtgärder.
 • Skapa transparens avseende åtgärdernas genomförande genom aktuell implementeringsstatus.
 • Följ upp efter att skyddsåtgärder implementerats.
 • Överför enkelt en riskbedömning till ett standardiserat utskriftsformat.
 • Dela automatiskt den färdiga riskbedömningen i berörda användares personliga översikt.
 • Använd versionshanteringen och håll koll på uppdateringar av innehåll.

Dela det färdiga dokumentet

Säkerställ att dokumenten är aktuella

Säkra att uppgifter i era riskbedömningar är uppdaterade genom att godkänna att Quentic skickar automatiska påminnelser gällande uppföljningar. Varje granskning dokumenteras överskådligt tillsammans med resultatet. Varje riskbedömning innehåller även datahistorik så du i efterhand kan se vilka ändringar som gjorts.

Riskbedömningar för farliga ämnen

Föreskriftsenliga riskbedömningar för farliga ämnen hanterar du i Quentics modul Farliga ämnen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Det var enkelt att involvera externa revisorer direkt i Quentic. Efter att de fått åtkomstbehörighet kunde de mata in riskbedömningarna som gjordes under inspektionen direkt i systemet. Detta gjorde så att alla kunde jobba mot samma mål, samtidigt.”