Effektiv tillbudshantering

med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Riskfyllda situationer och olyckor kräver snabba åtgärder. Quentic hjälper även till vid tillbud och olyckor. Alla medarbetare kan rapportera tillbud internt – posterna lagras centralt och strukturerat i det digitala incidentregistret. Programvaran hjälper dig att härleda korrigerande åtgärder och med ett par enkla klick kan du skapa en olycksrapport till ansvarig myndighet.

Korrekt hantering av tillbud och olyckor

– det är enkelt med Quentic

Rapportera tillbud internt

 • Alla medarbetare kan enkelt rapportera tillbud (Near Miss), materialskador, miljöskador och personskador.
 • Information leds direkt vidare till ansvariga personer.
 • Möjlighet till automatiskt e-mail till respektive chef.
 • Behöriga medarbetare kan vidarebearbeta rapporterade tillbud – centralt och standardiserat.
 • Automatisk registrering av uteblivna arbetsdagar efter olyckor.
 • Orsaksanalys och omedelbar implementering av åtgärder.
 • Interna händelserapporter i egen rapportdesign.

Bearbeta och utvärdera tillbud

Skapa olycksrapporter

 • Överför enkelt anmälningspliktiga uppgifter om olyckan till olycksrapporter.
 • Skapa färdiga dokument i önskat format (brev, fax, XML) med en knapptryckning.
 • Skydda känsliga uppgifter tack vare differentierat koncept för användarbehörighet.
 • Automatisk tillbuds- och olycksstatistik, t.ex. lista över alla tillbud.
 • Individuella utvärderingar i diagram och tabeller.
 • Beräkning av vanliga olycksindikatorer som frånvarodagar per medarbetare, relativ olyckskvot per 1000 heltidsanställda, olycksfrekvens.
 • Stöd för olyckshantering och årsrapport genom säkerhetsindikatorer.

Utvärdera olycksindikatorer

Skydd av känsliga data

Quentic utmärker sig inte bara genom ämnesspecifik expertis och användarvänlighet utan också genom ett väl uttänkt koncept för åtkomstbehörighet. På så sätt kan du göra olika områden tillgängliga för olika användare och reglera åtkomst till enskilda dokument och dataposter – exempelvis en specifik olycksrapport.

Incidentrapportering via smartphone

Använd vår kostnadsfria Quentic App för att rapportera tillbud inklusive foton, även när du är på språng.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

ENGIE Deutschland AG

Hur kan säkerheten för alla medarbetare på arbetsplatsen säkerställas? ENGIE Deutschland har satsat på Quentic och använder programvaran inom företagets alla områden och uppfyller därmed också kraven enligt OHSAS 18001 …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Det var enkelt att involvera externa revisorer direkt i Quentic. Efter att de fått åtkomstbehörighet kunde de mata in riskbedömningarna som gjordes under inspektionen direkt i systemet. Detta gjorde så att alla kunde jobba mot samma mål, samtidigt.”