Skapa tillstånd

Med Quentics modul Arbetsplatskontroll

Företag är skyldiga att utfärda tillstånd för farliga uppgifter, detta inkluderar arbete med farliga ämnen, risk för fall och elektrisk spänning. Quentic hjälper dig att arbeta effektivt och skapa en överblick även vid ett stort antal erforderliga tillstånd. Samla er EHS-ledning och affärsverksamhet i ett säkert system!

Organisera och hantera tillstånd

– det är enkelt med Quentic

Skapa tillstånd

 • Skapa egna tillstånd eller använd dig av mallar.
 • Välj bland ett utbud av förinställda mallar.
 • Ange detaljerad information om arbetsuppgift, tidpunkt och genomförande.
 • Förbered målriktat parallella processer.
 • Koppla samman med riskbedömningar, informera om uppgifter, utrustning och farliga ämnen.
 • Fastlägg skyddsåtgärder för varje fas: före, under och efter.
 • Visa processer för isolering och Lock Out/Tag Out (LOTO).

Visa risker och skyddsåtgärder

Reglera godkännanden och användning

 • Entydiga angivelser om inblandade och ansvarsområden.
 • Transparenta statusuppgifter för utfärdande och användning av tillstånd.
 • Standardiserade godkännandeprocesser ger ett säkert tillvägagångssätt.
 • Hänsynstagande till avbrott och nödsituationer.
 • Tillstånd sparas och kan skrivas ut för underskrift/utdelning.
 • Revisionssäkra enhetliga uppgifter i ett centralt system.
 • Dashboard med översikt över alla tillstånd i realtid.
 • Nyckeltal om existerande och förväntade tillstånd.
 • Härledning av aktuellt åtgärdsbehov.

Kontrollera användningen av tillstånd

Sammankopplad data, mindre arbetsinsats

I egenskap av central och modulär programvara gör Quentic det enklare för dig att dela information med andra kollegor och avdelningar. När det gäller dina egna uppgifter kan du använda och utvidga existerande innehåll samt koppla samman olika uppgifter med ett par enkla klick. Det sparar tid och garanterar att alla uppgifter är aktuella.

Riskbedömningar för uppgifter

Med Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet kan du skapa fullständiga riskbedömningar för arbetsuppgifter- och utrustning.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien

Quentic Arbetsplatskontroll

Koppla samman EHS-chefer, säkerhetsexperter, yrkesutbildad arbetskraft och externa företag för att uppdatera dem i processplanering och säkerhetsföreskrifter. I denna video förklarar vi hur Quentic kan fungera som ett …

Se video

Whitepaper Contractor Safety Management

Att engagera externa företag innebär en förhöjd säkerhetsrisk. Läs mer om hur risker i samarbete med leverantörer kan minimeras och säkerheten för företagets egna team samtidigt kan höjas.

Ladda ner whitepaper
Gå till resurser

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”