Tillgänglig information

Alla uppgifter om arbetsmaterial, farliga ämnen och farligt gods finns tillgängliga med ett enda klick.

Tydliga riktlinjer

Entydiga regler för hantering av farliga ämnen ökar säkerheten, både för personalen och miljön.

Allt enligt föreskrift

Branschstandarderna är integrerade i modulen, exempelvis för märkning av farliga ämnen och transportdokument.

Uppdaterade dokument

Automatiska påminnelser hjälper dig att hålla viktiga dokument uppdaterade.

Quentic Farliga ämnen

Modulen Farliga ämnen sammanfattar all information om arbetsmaterial och farliga ämnen på ett tydligt och överskådligt sätt. Modulens praktiska verktyg hjälper dig att säkerställa en trygg arbetsmiljö, personalens hälsa och ett högt miljöskydd.

De många funktionerna i Quentic-modulen Farliga ämnen gör det enkelt att följa rättsliga föreskrifter om hantering av farliga ämnen och farligt gods. Du kan exempelvis skapa tydliga regler och riktlinjer för alla berörda personer och utvärdera verksamhetens befintliga skyddsåtgärder. Det gör så att du kan uppnå maximal transparens och samtidigt minimera den administrativa arbetsinsatsen.

 

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?