Tillgänglig information

Alla uppgifter om arbetsmaterial, farliga ämnen och farligt gods finns tillgängliga med ett enda klick.

Tydliga riktlinjer

Entydiga regler för hantering av farliga ämnen ökar säkerheten, både för personalen och miljön.

Allt enligt föreskrift

Branschstandarderna är integrerade i modulen, exempelvis för märkning av farliga ämnen och transportdokument.

Uppdaterade dokument

Automatiska påminnelser hjälper dig att hålla viktiga dokument uppdaterade.

Quentic Farliga ämnen

Modulen Farliga ämnen sammanfattar all information om arbetsmaterial och farliga ämnen på ett tydligt och överskådligt sätt. Modulens praktiska verktyg hjälper dig att säkerställa en trygg arbetsmiljö, personalens hälsa och ett högt miljöskydd.

De många funktionerna i Quentic-modulen Farliga ämnen gör det enkelt att följa rättsliga föreskrifter om hantering av farliga ämnen och farligt gods. Du kan exempelvis skapa tydliga regler och riktlinjer för alla berörda personer och utvärdera verksamhetens befintliga skyddsåtgärder. Det gör så att du kan uppnå maximal transparens och samtidigt minimera den administrativa arbetsinsatsen.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Farliga ämnen

Register över farliga ämnen

Skapa en förteckning över ingredienser, farliga ämnen och andra ämnen som används i verksamheten. Känneteckna dem enligt GHS/CLP.

Läs mer

Säkerhetsdatablad

Förvalta säkerhetsdatablad och skapa automatiska förfrågningar till leverantörer.

Läs mer

Godkännanden

Reglera hanteringen av farliga ämnen genom ställningstaganden, godkännanden och användningsförbud.

Läs mer

Användning/lagring

Registrera hur ni använder farliga ämnen och kontrollera om de får lagras tillsammans.

Läs mer

Exponeringar

Gör det möjligt för medarbetare att anmäla exponeringar för CMR-ämnen.

Läs mer

Riskbedömningar

Utvärdera arbetsmoment med farliga ämnen och jämför med substituerande ämnen.

Läs mer

Instruktioner

Informera om korrekt hantering av farliga ämnen. Sammanställ all information med ett par klick.

Läs mer

Transport av farliga ämnen

Dokumentera och kontrollera transporter med hänsyn till bestämmelserna för respektive transportslag.

Läs mer

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom HSE och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Prova vår programvara kostnadsfritt