Noggrann dokumentering av exponering för farliga ämnen

med Quentics modul Farliga ämnen.

Anställda som exponeras för CMR-ämnen – farliga ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper - på sin arbetsplats är särskilt utsatta för hälsorisker. Därför måste alla exponeringar dokumenteras noga. Quentic ger dig en systematisk metod som alla berörda använder tillsammans.

Dokumentera all exponering för farliga ämnen

– det är enkelt med Quentic

Rapportera exponeringar

 • Medarbetare kan registrera sin egen hantering av CMR-ämnen, standardiserat och oberoende av varandra.
 • Registrering av exempelvis arbetstid, arbetsuppgifter och vidtagna skyddsåtgärder.
 • Informationen överförs automatiskt till ansvariga personer.
 • Centralt registrerade uppgifter om användningen av farliga ämnen kan visas och redigeras av behöriga användare. 
 • Identifiering av riskgrupper när det gäller inandning och hudkontakt.
 • Uppgifter om åtgärdsnivå indikerar om tillämpade skyddsåtgärder är tillräckliga.

Kontrollera krav och skyddsåtgärder

Utvärdera koncentrationer

 • Dokumentera koncentrationsvärden vid exponering av farliga ämnen.
 • Ange exakta mätvärden eller uppskattade värden samt kvalitetsfaktorer. 
 • Skapa en grund för jämförelse med godkända och tolererade koncentrationer.
 • Automatisk sammankoppling av de kvalifikationer som krävs för en exponering och de kvalifikationer som medarbetarna faktiskt förfogar över.
 • Snabba jämförelser av bör- och är-tillstånd för kvalifikationer.
 • Säkerställ att medarbetarna har utbildning för att arbeta med farliga ämnen.

Kontrollera kvalifikationer

Resultat och rapporter

Quentic innehåller en särskild rapporteringsfunktion så du kan presentera uppgifter om exponering för farliga ämnen för tredje part. Du kan även skapa transparens inom verksamhetens hälsoskydd, t.ex. genom att tillhandahålla medicinsk data eller överlämna en fullständig patientjournal när medarbetaren slutar sin anställning.

Kvalifikationer och utbildningar

Medarbetarkvalifikationer och utbildningar – även för hantering av farliga ämnen – organiserar du i modulen Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”