Instruktioner för farliga ämnen

med Quentics modul Farliga ämnen.

Med Quentic skapar du enkelt instruktioner för hantering av farliga ämnen. Programvaran garanterar effektiv informationshantering: allmängiltiga uppgifter om ett visst farligt ämne gör att det går smidigt att skapa specifika instruktioner, även i stort antal. Med en begränsad arbetsinsats kan du skapa exakt anpassat innehåll för ett farligt ämnes olika användningsområden.

Instruktioner för hantering av farliga ämnen

– det är enkelt med Quentic

Skapa allmänna instruktioner

 • Spara allmängiltiga instruktioner för respektivt farligt ämne.
 • Inkludera fullständiga uppgifter om skyddsåtgärder, faror, första hjälpen och avfallshantering. 
 • Välj faroangivelser och piktogram från en central katalog enligt GHS/CLP.
 • Instruktionerna kan anpassas för specifika arbetsområden och arbetsuppgifter.
 • Snabbt tillvägagångssätt: allmänna instruktioner fungerar som mallar och anpassas efter behov.
 • Ytterligare förenklingar genom specifika mallar och grupperade instruktioner.

Skapa specifika instruktioner

Utfärda och dela dokument

 • Instruktionerna sparas som färdiga dokument för utskrift och utskick.
 • Föreskriftsenlig design med ett par enkla klick.
 • Medarbetare hittar instruktioner som är relevanta för dem i sin personliga översikt.
 • Välj att få påminnelser om att kontrollera om instruktionerna behöver uppdateras.
 • Genomför och dokumentera granskningar av instruktioner.
 • Skicka automatiskt information om ändringar av allmänna instruktioner till respektive ansvarig person.

Uppdatera reglebundet

Använd riskbedömningar för att skapa instruktioner

Med modulen Farliga ämnen kan du inte bara registrera instruktioner, utan också riskbedömningar. Med ett enda klick kan använda information om arbetsuppgifter och skyddsåtgärder från en riskbedömning för att skapa instruktioner.

Instruktioner för arbetsmaterial

Instruktioner som inte gäller farliga ämnen hanterar du i Quentics modul Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”