Systematiskt register över farliga ämnen

med Quentics modul Farliga ämnen.

Med Quentic skapar du enkelt ett register över dina farliga ämnen. Därmed kan du systematiskt uppfylla din dokumentationsskyldighet och får dessutom en bra överblick. I registret hittar du snabbt all önskad information om användning av farliga ämnen och kan med hjälp av denna skapa etiketter för att märka behållare. Standardiserade processer för kontroll och godkännande skapar tydliga regler för hur farliga ämnen ska hanteras i praktiken.

Hantera farliga ämnen

– det är enkelt med Quentic.

Samla och hämta information

 • Enhetlig visning av arbetsmaterial och farliga ämnen i en förteckning.
 • Detaljerade uppgifter om materialegenskaper, ingredienser, CAS-nummer, EG-nummer, användningsdeskriptorer enligt REACH osv.
 • Summering för snabb åtkomst till den viktigaste informationen.
 • Flexibla filter- och exportmöjligheter hjälper dig att skapa de förteckningar över farliga ämnen som du verkligen behöver.
 • Genomför godkännandeprocesser för hantering av farliga ämnen.
 • Registrera ställningstaganden och provresultat för olika användningsområden.
 • Differentierat definierade användningsförbud enligt koncentrationsmängder och användningsområden.

Kontrollera och godkänn användning

Bestäm användningsområden

 • Registrera användningsområden och lagring för arbetsmaterial och farliga ämnen.
 • Få en fullständig översikt över lagringsmängder och förbrukning.
 • Kontrollera automatiskt om ämnen får lagras tillsammans.
 • Skapa särskilda listor för specifika verksamhetsområden.
 • Sammanställ piktogram, skyddsangivelser, faroangivelser och EUH-fraser enligt GHS/CLP.
 • Skapa etiketter för märkning av behållare för farliga ämnen med ett par klick.
 • Använd etikettmallar i olika format och storlekar.

Genomför märkning av farliga ämnen

Quentic – för omedelbar användning

Om du så önskar kan vi integrera färdiga ingredienslistor i ditt Quentic-system, t.ex. baserat på nationella förordningar om förbjudna kemikalier eller CPL och REACH. Du kan också importera existerande listor över farliga ämnen så att ditt register över farliga ämnen kan användas direkt.

Säkerhetsdatablad

Med Quentic kan du systematiskt hantera säkerhetsdatablad från dina leverantörer.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”