Föreskriftsenlig transport av farliga ämnen

med Quentics modul Farliga ämnen.

Quentic ger dig praktiska verktyg för hantering av farliga ämnen. Använd den centrala översikten över farliga ämnen som referens för att registrera dina transporter av farliga ämnen på väg, järnväg och vattenvägar. Tillåtligheter kontrolleras automatiskt, så att du har full koll på gällande föreskrifter och att dessa följs. Sen skapar du enkelt föreskriftsenliga transportdokument.

Hantera transporter av farliga ämnen

– det är enkelt med Quentic

Skapa förteckningar över farliga ämnen

 • Strukturerad förteckning över farliga ämnen med UN-nummer, officiella beteckningar osv.
 • Indelning av farliga ämnen efter klassificering och underkategorier.
 • Tilldelning av klassnummer och varningsetikett från en förteckning.
 • Automatisk kontroll av att tilldelad varningsetikett passar ämnets klassificering.
 • Ta hänsyn till olika transportsätt enligt ADR, RID, ADN, IMDG.
 • Registrera uppgifter om avsändare och mottagare med ett par klick.
 • Dokumentera uppgifter om speditörer, fordon, registreringsskyltar, lastningsplatser osv. 
 • Visa transporterade farliga ämnen och mängder samt förpackningstyp.

Planera transporter

Skapa beskrivningar och kontrollera tillåtligheter

 • Automatisk och korrekt märkning av farligt gods enligt gällande regler.
 • Automatisk kontroll av om transporten är godkänd enligt bestämmelserna om transport av farligt gods i begränsade mängder (ADR).
 • Automatisk kontroll av samlastning enligt ADR/RID.
 • Fullständiga fraktdokument med ett par klick.
 • Valfritt utfärdande av transportdokument för intermodal transport.
 • Checklista för kontroll av alla krav på förare, fordon, transportdokument, förpackning och lastsäkring.

Utfärda transportdokument

Översikt av alla transporter

Vill du ha överblick över vilka transporter av farligt gods som har genomförts under det senaste året, kvartalet eller månaden, indelat efter avsändare? Quentics hantering av farliga ämnen ger dig passande utvärderingar. Ytterligare filter- och exportmöjligheter hjälper dig att få en transportöversikt som passar just dina behov.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”