Enkelt tillvägagångssätt

Underlätta hanteringen av hållbarhetsdata med det tydligt strukturerade gränssnittet.

Standardiserade nyckeltal

Definiera egna indikatorer och hämta standardiserade indikatorer från färdiga kataloger.

Bra teamwork

Skapa smidiga rapporteringsprocesser, även med ett stort antal involverade.

Högre datakvalitet

Förbättra datakvaliteten tack vare att registrerade nyckeltal samlas centralt, struktureras enhetligt och valideras.

Quentic Hållbarhet

Med Quentic-modulen Hållbarhet kan du utvärdera verksamhetens sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det skapar faktaunderlag för era beslut – för hållbar verksamhetsledning och kommunikation med intressenter.

Skapa en effektiv rapporteringsprocess och samla alla involverade i ett enda system. Det förbättrar både informationsutbytet och samarbetet. Dessutom kan du enkelt samla alla nyckeldata från olika områden på ett och samma ställe. Med Quentic Hållbarhet får du det som verkligen behövs: tillförlitliga utvärderingar baserade på fullständiga och konsistenta data.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Hållbarhet

Indikatorer

Utvärdera verksamhetens hållbarhetsaspekter. Definiera hur de ska mätas.

Läs mer

Standardiserade kataloger

Använd gängse indikatorer genom enkel åtkomst till indikatorkataloger enligt exempelvis GRI.

Läs mer

Rapporteringsuppgifter

Planera centralt vem som ska rapportera vad, när och hur.

Läs mer

Rapportering

Skapa flera rapporter samtidigt. Få tydligt strukturerade data.

Läs mer

Rapporteringsplan

Se omedelbart den aktuella statusen för löpande rapportering.

Läs mer

Validering + godkännande

Genomför rimlighetskontroller av de rapporterade värdena. Godkänn data på ett transparent sätt.

Läs mer

Flexibla enheter

Olika enheter omvandlas automatiskt – valutor enligt aktuell växlingskurs.

Läs mer

Utvärdering och rapport

Förtydliga resultaten i diagram och tabeller. Exportera dem enkelt med ett par klick.

Läs mer

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

12 fördelar med ett strukturerat ledningssystem för hållbarhet samt hur du systematiskt tar fram olika intressenters och potentiella marknaders krav och påverkan och anpassar din verksamhet därefter.

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom HSE och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”

Prova vår programvara kostnadsfritt