Enkelt tillvägagångssätt

Underlätta hanteringen av hållbarhetsdata med det tydligt strukturerade gränssnittet.

Standardiserade nyckeltal

Definiera egna indikatorer och hämta standardiserade indikatorer från färdiga kataloger.

Bra teamwork

Skapa smidiga rapporteringsprocesser även med många involverade.

Högre datakvalitet

Förbättra datakvaliteten genom att registrerade nyckeltal samlas centralt, struktureras enhetligt och valideras.

Quentic Hållbarhet

Med Quentic-modulen Hållbarhet kan du utvärdera verksamhetens sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det skapar faktaunderlag för era beslut – för hållbar verksamhetsledning och kommunikation med intressenter.

Skapa en effektiv rapporteringsprocess och samla alla involverade i ett enda system. Det förbättrar både informationsutbytet och samarbetet. Dessutom kan du enkelt samla alla nyckeldata från olika områden på ett och samma ställe. Med Quentic Hållbarhet får du det som verkligen behövs: tillförlitliga utvärderingar baserade på fullständiga och konsistenta data.

 

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Känner du till de 12 fördelarna med ett strukturerat hållbarhetsarbete? Läs om hur företag minimerar kostnader och risker, uppfyller ägarnas förväntningar, förbättrar möjligheterna på marknaden och därmed säkrar …

Ladda ner whitepaper

Quentic Hållbarhet

Utvärdera sociala, ekologiska och ekonomiska effekter centralt i en EHS-programvara. Lär dig mer om hur du kan främja informationsutbyte och samarbete och skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

Se video

Voith GmbH & Co. KGaA

Hur kan man skapa en effektiv miljö- och resursledning på många filialer över hela världen? Sedan 2011 omsätter den världsagerande teknikkoncernen Voith framgångsrikt teori till praktik med hjälp av Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X