Enkelt tillvägagångssätt

Underlätta hanteringen av hållbarhetsdata med det tydligt strukturerade gränssnittet.

Standardiserade nyckeltal

Definiera egna indikatorer och hämta standardiserade indikatorer från färdiga kataloger.

Bra teamwork

Skapa smidiga rapporteringsprocesser även med många involverade.

Högre datakvalitet

Förbättra datakvaliteten genom att registrerade nyckeltal samlas centralt, struktureras enhetligt och valideras.

Quentic Hållbarhet

Med Quentic-modulen Hållbarhet kan du utvärdera verksamhetens sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det skapar faktaunderlag för era beslut – för hållbar verksamhetsledning och kommunikation med intressenter.

Skapa en effektiv rapporteringsprocess och samla alla involverade i ett enda system. Det förbättrar både informationsutbytet och samarbetet. Dessutom kan du enkelt samla alla nyckeldata från olika områden på ett och samma ställe. Med Quentic Hållbarhet får du det som verkligen behövs: tillförlitliga utvärderingar baserade på fullständiga och konsistenta data.

 

Whitepaper Ledningssystem för Hållbarhet

Ta reda på några av de 12 fördelar du kan ta del av genom att arbeta med ett strukturerat ledningssystem för hållbarhet.

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?