Satsa på framtiden

med Quentics modul Hållbarhet

Enkelt tillvägagångssätt

Underlätta hanteringen av hållbarhetsdata med det tydligt strukturerade gränssnittet.

Standardiserade nyckeltal

Definiera egna indikatorer och hämta standardiserade indikatorer från färdiga kataloger.

Bra teamwork

Skapa smidiga rapporteringsprocesser även med många involverade.

Högre datakvalitet

Förbättra datakvaliteten genom att registrerade nyckeltal samlas centralt, struktureras enhetligt och valideras.

Quentic Hållbarhet

Med Quentic-modulen Hållbarhet kan du utvärdera verksamhetens sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det skapar faktaunderlag för era beslut – för hållbar verksamhetsledning och kommunikation med intressenter.

Skapa en effektiv rapporteringsprocess och samla alla involverade i ett enda system. Det förbättrar både informationsutbytet och samarbetet. Dessutom kan du enkelt samla alla nyckeldata från olika områden på ett och samma ställe. Med Quentic Hållbarhet får du det som verkligen behövs: tillförlitliga utvärderingar baserade på fullständiga och konsistenta data.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Hållbarhet

Hållbarhetsindikatorer

För att kunna styra ditt ledningssystem för hållbarhet på ett strategiskt sätt krävs information om externa krav och interna förutsättningar. Indikatorer som används för att regelbundet mäta din verksamhets hållbarhetsprestanda fungerar som viktiga riktpunkter. Quentic stödjer dig i arbetet med att hitta rätt indikatorer och kataloger samt kontinuerligt inkludera dem i dina hållbarhetsprocesser.

Läs mer

Hållbarhetsrapporter

För en omfattande hållbarhetsrapportering måste en stor mängd data inhämtas från olika källor. Med Quentic kan du enkelt koordinera rapporteringsprocessen och samla in data parallellt från alla berörda verksamhetsområden. Samtidigt säkerställer programmet att alla registrerade nyckeltal samlas centralt i standardiserad och enhetlig form.

Läs mer

Din väg till giltig hållbarhetsdata

När du ska presentera din verksamhets prestanda utifrån hållbarhetsaspekter är det viktigt att presentera relevanta indikatorer samt högkvalitativ och rimlig data. Därför hjälper Quentic dig att skapa en standardiserad och konsistent databas och genomför datavalideringar redan vid inmatningen – men även under efterföljande kontroll och godkännande.

Läs mer

Allt du behöver för din hållbarhetsrapport

En grundlig analys av ekologiska, ekonomiska och sociala nyckeldata skapar ett solid bas för ditt ledningssystem för hållbarhet och resulterar i en fullvärdig hållbarhetsrapportering till företagets samtliga intressenter. Inte minst sedan direktivet om CSR-rapporteringsplikten trädde i kraft har detta blivit ett viktigt tema för många större verksamheter. Quentic ger dig de verktyg du behöver med kraftfulla utvärderingar som tydligt visar hållbarhetsindikatorer och andra nyckeldata.

Läs mer

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Känner du till de 12 fördelarna med ett strukturerat hållbarhetsarbete? Läs om hur företag minimerar kostnader och risker, uppfyller ägarnas förväntningar, förbättrar möjligheterna på marknaden och därmed säkrar …

Ladda ner whitepaper

Quentic Hållbarhet

Utvärdera sociala, ekologiska och ekonomiska effekter centralt i en EHS-programvara. Lär dig mer om hur du kan främja informationsutbyte och samarbete och skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

Se video

Voith GmbH & Co. KGaA

Hur kan man skapa en effektiv miljö- och resursledning på många filialer över hela världen? Sedan 2011 omsätter den världsagerande teknikkoncernen Voith framgångsrikt teori till praktik med hjälp av Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X