Din väg till giltig hållbarhetsdata

med Quentics modul Hållbarhet.

När du ska presentera din verksamhets prestanda utifrån hållbarhetsaspekter är det viktigt att presentera relevanta indikatorer samt högkvalitativ och rimlig data. Därför hjälper Quentic dig att skapa en standardiserad och konsistent databas och genomför datavalideringar redan vid inmatningen – men även under efterföljande kontroll och godkännande.

Säkerställ valid hållbarhetsdata

– det är enkelt med Quentic

Öka kvaliteten på datainmatningen

 • Jämförelser med tidigare värden visas som en praktisk orienteringshjälp vid inmatning av aktuella nyckeltal.
 • Obligatoriska uppgifter säkerställer att all erforderlig data registreras.
 • Extra intyg och/eller motiverande kommentarer vid exceptionella avvikelser.
 • Data som samlats in i samband med rapporteringen grupperas automatiskt efter bolag, driftställe och/eller sektion.
 • Quentic ger dig enhetligt strukturerad och konsistent hållbarhetsdata som kan utvärderas flexibelt och mångsidigt.
 • Varje indikator har ett exakt giltigt värde vid varje tidpunkt och varje driftställe – ingen risk för versionsförvirring.

Standardisera data

Validera data

 • Kontrollera om överförd nyckeldata är rimlig.
 • Hänvisa till jämförelsevärden från andra områden.
 • Ställ aktuella och tidigare indikatorvärden samt avvikelser i förhållande till varandra.
 • Snabbanalys av varje indikator: exakt visning av värdenas utveckling över tid.
 • Generera absolutvärden, trender per innevarande period (year to date), säsongsjusterade värden (rolling sums) eller kostnad per värde (CPV-kvoter).
 • Dokumentera kontroll av nyckeldata, lägg till kommentarer.
 • Endast behöriga användare kan lämna godkännanden eller ändra överförda data i efterhand.
 • Få automatiskt besked så snart ett godkännande föreligger eller data ska skickas tillbaka för korrektur till den rapporterande instansen.
 • Slutlig låsning av data direkt när godkännandet har gått igenom.

Godkänn kontrollerade data

Decentral rapportering, central organisation

Rapportering med Quentic ger dig fördelen att alla involverade kan mata in nyckeldata helt oberoende av varandra. All data struktureras sedan av Quentic, lagras centralt och dokumenteras spårbart. Stränga metoder för versionering och påminnelsehantering förhindrar garanterat att dina data fastnar i oklara mellanversioner.

Utvärdera hållbarhetsrapporten

När alla hållbarhetsdata har godkänts går det snabbt och enkelt att skapa överskådliga utvärderingar i Quentic.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Känner du till de 12 fördelarna med ett strukturerat hållbarhetsarbete? Läs om hur företag minimerar kostnader och risker, uppfyller ägarnas förväntningar, förbättrar möjligheterna på marknaden och därmed säkrar …

Ladda ner whitepaper

Quentic Hållbarhet

Utvärdera sociala, ekologiska och ekonomiska effekter centralt i en EHS-programvara. Lär dig mer om hur du kan främja informationsutbyte och samarbete och skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

Se video

Voith GmbH & Co. KGaA

Hur kan man skapa en effektiv miljö- och resursledning på många filialer över hela världen? Sedan 2011 omsätter den världsagerande teknikkoncernen Voith framgångsrikt teori till praktik med hjälp av Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”