Hållbarhetsindikatorer

med Quentics modul Hållbarhet.

För att kunna styra ditt ledningssystem för hållbarhet på ett strategiskt sätt krävs information om externa krav och interna förutsättningar. Indikatorer som används för att regelbundet mäta din verksamhets hållbarhetsprestanda fungerar som viktiga riktpunkter. Quentic stödjer dig i arbetet med att hitta rätt indikatorer och kataloger samt kontinuerligt inkludera dem i dina hållbarhetsprocesser.

Använd relevanta hållbarhetsindikatorer

– det är enkelt med Quentic

Ta fram indikatorer

  • Identifiera ekologiska, ekonomiska och sociala indikatorer för långsiktig observation, t.ex. om klimatskydd, leveranskedjor, arbetsförhållanden.
  • Få exakta referenser till standarder, t.ex. GRI.
  • Komplettera med individuella, verksamhetsspecifika indikatorer.
  • Använd olika indikatortyper för olika former av datainsamlingar.
  • Samla in data med tal- och omkostnadsvärden, fritext och flervalsfrågor.
  • Skapa komplexa indikatorer med formelredigeraren och beräkna dem automatiskt.
  • Förgrena frågor enligt lämnade svar.

Definiera mätningar

Sammanställ kataloger

  • Samla indikatorer i kataloger för att ha dem till hands vid datainsamling.
  • Använd samma indikatorsatser på olika driftställen utan extra arbete.
  • Ange tidsintervaller för regelbunden datainsamling och registreringsfrister.
  • Fastlägg obligatoriska uppgifter vid rapportering, t.ex. detaljerade förklaringar eller bifogande av intyg vid stora avvikelser.
  • Bestäm ansvariga personer och tilldela uppgifter.
  • Berörda medarbetare ser automatiskt sina rapporteringsuppgifter i sin personliga översikt.
  • Informera ansvariga medarbetare via e-post enligt tidpunkt och uppgift.

Starta rapporteringen

Optimal förberedelse av nyckeldata

Om du redan har egna indikatorkataloger kan dessa importeras till Quentic. Vi stödjer dig gärna tillsammans med våra partners för att kontrollera målsättning, väsentlighetsanalys, fullständighetskontroll och behandling av innehåll i existerande indikatorlistor. På vis kan vi optimera ert tillvägagångssätt ytterligare och säkerställa en exakt återgivning i Quentic.

Enkel rapportering

När alla indikatorer sammanställts går det snabbt och enkelt att skapa rapporter i Quentic.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Känner du till de 12 fördelarna med ett strukturerat hållbarhetsarbete? Läs om hur företag minimerar kostnader och risker, uppfyller ägarnas förväntningar, förbättrar möjligheterna på marknaden och därmed säkrar …

Ladda ner whitepaper

Quentic Hållbarhet

Utvärdera sociala, ekologiska och ekonomiska effekter centralt i en EHS-programvara. Lär dig mer om hur du kan främja informationsutbyte och samarbete och skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

Se video

Voith GmbH & Co. KGaA

Hur kan man skapa en effektiv miljö- och resursledning på många filialer över hela världen? Sedan 2011 omsätter den världsagerande teknikkoncernen Voith framgångsrikt teori till praktik med hjälp av Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”