Hållbarhetsrapporter

med Quentics modul Hållbarhet.

För en omfattande hållbarhetsrapportering måste en stor mängd data inhämtas från olika källor. Med Quentic kan du enkelt koordinera rapporteringsprocessen och samla in data parallellt från alla berörda verksamhetsområden. Samtidigt säkerställer programmet att alla registrerade nyckeltal samlas centralt i standardiserad och enhetlig form.

Hållbarhetsrapportering

– det är enkelt med Quentic

Välorganiserad rapportering

 • Definiera indikatorkataloger och inkludera dem i rapporteringsprocessen.
 • Informera medarbetare om deras rapporteringsuppgifter och tidsfrister genom tydliga ansvarsfördelningar och personliga översikter.
 • Koordinera enkelt processen tack vare automatiserat tillvägagångssätt inkl. valfria e-postmeddelanden.
 • Enkel dataregistrering direkt i medarbetarnas personliga översikt.
 • Värden från senast föregående period och länkad information ger stöd i processen.
 • Möjlighet att inkludera nyckeldata från modulerna Arbetsmiljö & Säkerhet och Miljöledning.
 • Sömlös övergång från dataregistrering till datagodkännande.

Decentral datainsamling

Central dataförvaltning

 • Registrerade indikatorvärden lagras automatiskt centralt.
 • Data skyddas mot ändringar i efterhand, endast behöriga användare har åtkomst för ytterligare granskning och slutligt godkännande.
 • Enhetlig datastruktur skapar transparens och tillförlitlighet.
 • Många praktiska filter gör det enkelt att hantera omfattande datamängder.
 • Rapporteringsplanen ger aktuell information om utestående och påbörjade dataleveranser.
 • Exportmöjligheter för vidare analys utanför Quentic.
 • Förbättringsåtgärder kan initieras och uppföljas baserat på rapporterad data. 

Kontroll och uppföljning av rapporteringsstatus

Inkludera nyckeltal om arbetsmiljö, säkerhet och miljö

Quentic ger en områdesövergripande överblick som är praktisk och effektiv vid rapporteringen. Du kan enkelt koppla samman hållbarhetsindikatorer med nyckeldata som redan registrerats i modulerna Arbetsmiljö & Säkerhet och Miljöledning. På detta sätt undviker du att utföra samma registreringsarbete flera gånger, och samtidigt blir det enklare att spåra överförda data – även för externa revisorer.

Validering och godkännande

En viktig del i hållbarhetsrapporteringen är datavalidering – en kontroll som Quentic utför direkt efter datainsamlingen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Känner du till de 12 fördelarna med ett strukturerat hållbarhetsarbete? Läs om hur företag minimerar kostnader och risker, uppfyller ägarnas förväntningar, förbättrar möjligheterna på marknaden och därmed säkrar …

Ladda ner whitepaper

Quentic Hållbarhet

Utvärdera sociala, ekologiska och ekonomiska effekter centralt i en EHS-programvara. Lär dig mer om hur du kan främja informationsutbyte och samarbete och skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

Se video

Voith GmbH & Co. KGaA

Hur kan man skapa en effektiv miljö- och resursledning på många filialer över hela världen? Sedan 2011 omsätter den världsagerande teknikkoncernen Voith framgångsrikt teori till praktik med hjälp av Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”