Allt du behöver för din hållbarhetsrapport

med Quentics modul Hållbarhet.

En grundlig analys av ekologiska, ekonomiska och sociala nyckeldata skapar ett solid bas för ditt ledningssystem för hållbarhet och resulterar i en fullvärdig hållbarhetsrapportering till företagets samtliga intressenter. Inte minst sedan direktivet om CSR-rapporteringsplikten trädde i kraft har detta blivit ett viktigt tema för många större verksamheter. Quentic ger dig de verktyg du behöver med kraftfulla utvärderingar som tydligt visar hållbarhetsindikatorer och andra nyckeldata.

Analysera och utvärdera hållbarhetsdata

– det är enkelt med Quentic

Utvärdera

 • Många utvärderingsmöjligheter för att visa nyckeldata för hållbarhet i diagram och datatabeller.
 • Områdesspecifik analys av indikatorvärden, kostnader, avvikelser etc.
 • Automatisk omvandling av enheter och valutor enligt aktuella valutakurser.
 • Spara personliga utvärderingar och hämta dem för senare användning.
 • Få snabb åtkomst till de viktigaste hållbarhetsindikatorerna via dashboard.
 • Integrera egna summeringar, t.ex. med energiförbrukning, återanvändningskvoter, emissionsmängder och olycksindikatorer.

Följ nyckeldata på lång sikt

Skapa rapporter

 • Exportera enkelt utvärderingar och diagram till MS Word eller MS Excel.
 • Välj ut information från rapporteringen för separat redovisning.
 • Rapportförlagor kan anpassas till verksamhetens egen design.
 • Integrerad dokumentförvaltning ger strukturerad arkivering, intern hantering och reglerad åtkomstbehörighet.
 • Versionsförvaltning underlättar revision och redigering av rapporter.
 • Möjlighet att definiera egna processer för kontroll och godkännande av färdiga hållbarhetsrapporter.

Förvalta rapporter

Standardiserade måttenheter

Hållbarhetsindikatorer från olika källor kan vara angivna i olika måttenheter. Quentic sköter automatiskt omräkningen åt dig, så att alla värden är enhetligt presenterade och korrekt summerade i utvärderingen. Den här flexibla funktionen är särskilt praktisk för internationellt etablerade företag, eftersom det blir enkelt att genomföra nationsövergripande analyser och jämförelser.

Dokumenthantering med Quentic

Håll perfekt ordning bland hållbarhetsrapporter och andra CSR-dokument med hjälp av den integrerade dokumentförvaltningen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper Ledningssystem för hållbarhet

Känner du till de 12 fördelarna med ett strukturerat hållbarhetsarbete? Läs om hur företag minimerar kostnader och risker, uppfyller ägarnas förväntningar, förbättrar möjligheterna på marknaden och därmed säkrar …

Ladda ner whitepaper

Quentic Hållbarhet

Utvärdera sociala, ekologiska och ekonomiska effekter centralt i en EHS-programvara. Lär dig mer om hur du kan främja informationsutbyte och samarbete och skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

Se video

Voith GmbH & Co. KGaA

Hur kan man skapa en effektiv miljö- och resursledning på många filialer över hela världen? Sedan 2011 omsätter den världsagerande teknikkoncernen Voith framgångsrikt teori till praktik med hjälp av Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”