Tillförlitliga insikter för en utmärkt EHS-kultur

Quentics modul: Händelser & Observationer

Agera – inte reagera

Proaktiva utredningar och utvärderingar av data förhindrar att utvecklingen går åt fel håll.

Motiverade medarbetare

Enkel rapportering och överskådliga analyser ökar deltagandet på alla nivåer.

Bästa praxis

Många olika användningsfall för säkerhet, miljö, regelefterlevnad och kvalitet.

På dator och i app

Komplett integrering för användning på dator, tablet och smartphone.

Quentic Händelser & Observationer

En effektiv EHS- och säkerhetskultur bygger inte bara på att reagera på skador och olyckor och att åtgärda orsakerna. Komplexa arbetsprocesser kräver istället att möjligheter och risker utvärderas brett, att slutsatser dras från dagliga arbetsprocesser och att negativa händelser förebyggs genom ett proaktivt angreppssätt.

Quentic Händelser & Observationer gör just detta och visar vägen för en positiv kulturförändring. Gör mer än att bara etablera en fungerande incidenthantering. Hantera såväl negativa som positiva EHS-händelser målmedvetet. Uppmuntra personalen att aktivt delta i rapporteringen, genomför välgrundade analyser av alla rapporterade uppgifter och få en tillförlitlig och konsekvent databas som sträcker sig över alla avdelningar.

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Händelser & Observationer

Enkel rapportering

Erhåll mer EHS-information från medarbetare tack vare smidig rapportering på fältet

Flexibel medverkan

Möjliggör visselblåsning via anonyma meddelanden och involvera även externa personer.

Användarscenarion

Använd omfattande och anpassningsbara användningsfall för att tydligt klassificera era processer.

Snabb granskning

Få en överskådlig bild av detaljer och konsekvenser när du granskar rapporter.

Grundlig undersökning

Identifiera orsaker och bedöm arbetsutrustning, aktiviteter och kostnader.

Riskbedömning

Använd befintliga riskkataloger eller egendefinierade riskfaktorer för att upptäcka, analysera och åtgärda risker.

Uppföljande åtgärder

Inled korrigerande och förebyggande åtgärder för att varaktigt avhjälpa missförhållanden.

Övervakning i realtid

Se aktuella resultat, KPI:er och trender via interaktiva Analytics-dashboards.

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X