Din vägvisare i ”paragrafdjungeln”

med Quentics modul Lagar & Regler

Juridisk säkerhet

Minimera din ansvarsrisk. Säkerställ att kraven i lagar och standarder uppfylls. 

Alltid uppdaterad

Enkla lagrevisioner och automatiska avstämningar med rättsdatabaser.

Ingen redundans

Central lagring av rättslig information och smidig koordinering av arbetsuppgifter.

Mer transparens

Praktisk datastruktur och effektiva filter ger ökad transparens.

Quentic Lagar & Regler

Med Quentics modul Lagar & Regler uppfyller du föreskriftsenligt alla skyldigheter som uppstår genom de omfattande rättsliga bestämmelserna som gäller för arbetsmiljö och miljöskydd. Det reducerar din ansvarsrisk.

Quentics modul Lagar & Regler ger dig vägledning i ”paragrafdjungeln”. Bland annat gör modulen det enklare för dig att bedöma om gällande lagar innebär att åtgärder måste vidtas. Samtidigt får du effektiva hjälpmedel för att säkerställa att alla processer i verksamheten genomförs enligt lagens bestämmelser. Enhetlig, aktuell data gör att du kan intyga lagenlig verksamhet i alla verksamhetsområden – enkelt och när som helst.

 

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper DIN ISO 19600

Vill du uppnå regelefterlevnad längs hela värdekedjan? Läs mer i whitepaper om hur du kan implementera Compliance Management-system (CMS), reducera ansvarsrisker, skapa förtroende och dra nytta av en certifiering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Lagar & Regler

Det reducerar din ansvarsrisk till ett minimum! Lär dig hur Quentic kan fungera som stöd i arbetet med att uppfylla alla skyldigheter föreskriftsenligt och att när som helst kunna dokumentera regelefterlevnad.

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X