Din vägvisare i ”paragrafdjungeln”

med Quentics modul Lagar & Regler

Juridisk säkerhet

Minimera din ansvarsrisk. Säkerställ att kraven i lagar och standarder uppfylls. 

Alltid uppdaterad

Enkla lagrevisioner och automatiska avstämningar med rättsdatabaser.

Ingen redundans

Central lagring av rättslig information och smidig koordinering av arbetsuppgifter.

Mer transparens

Praktisk datastruktur och effektiva filter ger ökad transparens.

Quentic Lagar & Regler

Med Quentics modul Lagar & Regler uppfyller du föreskriftsenligt alla skyldigheter som uppstår genom de omfattande rättsliga bestämmelserna som gäller för arbetsmiljö och miljöskydd. Det reducerar din ansvarsrisk.

Quentics modul Lagar & Regler ger dig vägledning i ”paragrafdjungeln”. Bland annat gör modulen det enklare för dig att bedöma om gällande lagar innebär att åtgärder måste vidtas. Samtidigt får du effektiva hjälpmedel för att säkerställa att alla processer i verksamheten genomförs enligt lagens bestämmelser. Enhetlig, aktuell data gör att du kan intyga lagenlig verksamhet i alla verksamhetsområden – enkelt och när som helst.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Lagar & Regler

Uppdaterat rättsregister

Quentic hjälper dig att fokusera på det väsentliga bland de otaliga paragraferna i lagarna för arbetsmiljö och miljöskydd samt för att uppfylla dina juridiska skyldigheter. Quentics rättsregister har en tydlig struktur och praktiska uppdateringsfunktioner så att du alltid har enkel tillgång till fullständig juridisk information. Därmed stärker du verksamhetens EHS-efterlevnad.

Läs mer

Skräddarsytt anläggningsregister

I Quentic kan du enkelt registera anläggningar och maskiner som kräver godkännanden. Beroende på vilken typ av anläggning det rör sig om har du tillgång till olika typer av inmatningsfält. Tack vare den intelligenta sammankopplingen med ytterligare områdesspecifik information får du snabbt en komplett bild av utrustningen. Dessa kan du även kan skicka till externa partner med hjälp av rapporterings- och exportfunktionerna.

Läs mer

Tekniska kontroller och underhåll

Quentic hjälper dig att i god tid bli förberedd för verksamhetens tekniska kontroller och serviceåtgärder. Den integrerade kontrollplanen visar dig när vilka undersökningar ska genomföras och leder dig direkt till förberedelserna inför inspektionen. Kontrollplanen uppdateras dagligen, så att du alltid har aktuell information till hands. Alla resultat dokumenteras överskådligt och beaktas automatiskt vid planeringen av efterföljande kontroller.

Läs mer

Effektiv hantering av myndigheters tillstånd och beslut

Vill du ta nya anläggningar i drift eller göra förändringar på existerande anläggningar måste du få godkännande för detta av olika myndigheter. Detta är för att säkerställa tillräckligt arbetsmiljö- och miljöskydd. Med Quentic har du koll på alla tillståndsförfaranden och sköter enkelt hela processen – från inlämning av ansökan och kontrollprocesser till dokumentation av resultat och implementering av gällande föreskrifter och krav.

Läs mer

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper DIN ISO 19600

Vill du uppnå regelefterlevnad längs hela värdekedjan? Läs mer i whitepaper om hur du kan implementera Compliance Management-system (CMS), reducera ansvarsrisker, skapa förtroende och dra nytta av en certifiering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Lagar & Regler

Det reducerar din ansvarsrisk till ett minimum! Lär dig hur Quentic kan fungera som stöd i arbetet med att uppfylla alla skyldigheter föreskriftsenligt och att när som helst kunna dokumentera regelefterlevnad.

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X