Skräddarsytt anläggningsregister

med Quentics modul Lagar & Regler

I Quentic kan du enkelt registera anläggningar och maskiner som kräver godkännanden. Beroende på vilken typ av anläggning det rör sig om har du tillgång till olika typer av inmatningsfält. Tack vare den intelligenta sammankopplingen med ytterligare områdesspecifik information får du snabbt en komplett bild av utrustningen. Dessa kan du även kan skicka till externa partner med hjälp av rapporterings- och exportfunktionerna.

Skapa ett anläggningsregister

– det är enkelt med Quentic

Registrera anläggningar

 • Registrering av anläggningar, maskiner och material.
 • Översikt över alla utfärdade godkännanden och besked samt giltigheter.
 • Automatisk visning av genomförda och planerade anläggningskontroller.
 • Juridiska hänvisningar för varje enskild anläggning.
 • Registrera uppgifter om ström, värme och kylning. 
 • Analysera maximal nominell effekt, årsförbrukning och nyttograd.
 • Utvärdera insamlade data per driftställe och verksamhetsområde.

Välj prestandavärden

Dokumentera uppgifter om vattenrisker

 • Klassificera anläggningar som hanterar vattenfarliga ämnen.
 • Integrera utförlig information om använda farliga ämnen i form av länkar.
 • Länka tillhörande riskbedömningar och instruktioner för hantering av farliga ämnen.
 • Komplettera anläggningsregistret med information om tryckbärande anordningar.
 • Specifika uppgifter om exempelvis maximalt tryck, provtryck, minimala och maximala temperaturer.
 • Beskrivning av rörledningar efter apparatklass, trycksteg, isolering osv.

Registrera information om tryckbärande anordningar

Driftställen, arbetsmaterial och anläggningar

I Quentic Core registrerar du verksamhetens centrala strukturer, dessa uppgifter används sedan kunna i Quentics andra moduler. När du skapar anläggningsregistret kan du alltså enkelt använda de driftställen och arbetsmaterial som redan registrerats. Detta förenklar arbetet, motverkar dubbelregistrering och ökar datakvaliteten.

Har du koll på alla anläggningskontroller?

Quentic har många praktiska funktioner som hjälper dig med de tekniska kontrollerna av dina anläggningar.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper DIN ISO 19600

Vill du uppnå regelefterlevnad längs hela värdekedjan? Läs mer i whitepaper om hur du kan implementera Compliance Management-system (CMS), reducera ansvarsrisker, skapa förtroende och dra nytta av en certifiering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Lagar & Regler

Det reducerar din ansvarsrisk till ett minimum! Lär dig hur Quentic kan fungera som stöd i arbetet med att uppfylla alla skyldigheter föreskriftsenligt och att när som helst kunna dokumentera regelefterlevnad.

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”

X