Uppdaterat rättsregister

med Quentics modul Lagar & Regler.

Quentic hjälper dig att fokusera på det väsentliga bland de otaliga paragraferna i lagarna för arbetsmiljö och miljöskydd samt för att uppfylla dina juridiska skyldigheter. Quentics rättsregister har en tydlig struktur och praktiska uppdateringsfunktioner så att du alltid har enkel tillgång till fullständig juridisk information. Därmed stärker du verksamhetens EHS-efterlevnad.

Ett fullständigt och aktuellt rättsregister

– det är enkelt med Quentic

Skapa rättsregister

 • Central registrering av rådande lagar och regler samt deras viktigaste innehåll.
 • Klassificering efter giltighets- och ämnesområden.
 • Tydlig uppdelning av ansvaret för att hålla innehållet uppdaterat.
 • Enkel hantering av källreferenser och länkning till källor.
 • Ta fram skyldigheter för specifika verksamhetsområden.
 • Skapa tydliga förhållanden mellan varje rättsregel och tillhörande juridiska skyldigheter genom länkade dataposter.
 • Underlätta implementering av juridiska krav med hjälp av status och prioriteter.

Härled juridiska skyldigheter

Organisera lagrevisioner

 • Få automatiska meddelanden med information om lagändringar.
 • Bli påmind om lagrevisioner enligt definierade intervaller.
 • Filtrera poster i rättsregistret efter senaste ändring eller senaste revision.
 • Dokumentera genomförda granskningar av rättsregler och skyldigheter samt resultaten på ett spårbart sätt.
 • Använd gränssnitt till externa rättsdatabaser.
 • Navigera genom kompletta lagtexter i Quentic och överför enkelt ändringar i innehållet till ditt eget rättsregister.
 • Skicka information när härledda juridiska skyldigheter uppdaterats till alla ansvariga med en knapptryckning.

Säkerställ att registret är aktuellt

Håll rättsregistret uppdaterat

Quentic ställer de verktyg till förfogande som du behöver för att bygga upp ditt rättsregister. Om du dessutom vill få professionell hjälp med att underhålla rättsregistret, har vi även här en utmärkt lösning för dig. Quentics partnerprogram förmedlar en specialist på regelefterlevnad som hjälper dig med ditt rättsregister.

Expertis för ditt rättsregister

Få kompetent och ämnesspecifik rådgivning inom regelefterlevnad genom Quentics partnerprogram.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”

X