Tekniska kontroller och underhåll

med Quentics modul Lagar & Regler.

Quentic hjälper dig att i god tid bli förberedd för verksamhetens tekniska kontroller och serviceåtgärder. Den integrerade kontrollplanen visar dig när vilka undersökningar ska genomföras och leder dig direkt till förberedelserna inför inspektionen. Kontrollplanen uppdateras dagligen, så att du alltid har aktuell information till hands. Alla resultat dokumenteras överskådligt och beaktas automatiskt vid planeringen av efterföljande kontroller.

Var väl förberedd för alla kontroller

– det är enkelt med Quentic

Identifiera behov

 • Se vilka tekniska kontroller som ska genomföras i kontrollplanen.
 • Planen skapas automatiskt baserat på dina kontrollregler, som exempelvis utarbetas efter gällande rättsregler och krav för godkännanden.
 • Ange intervaller för upprepning av kontroller individuellt efter kontrolltyp.
 • Få automatiska påminnelser om kommande kontroller.
 • Överför snabbt uppgifter från kontrollplanen för att förbereda inspektionen.
 • Informera kontrolledaren och deltagare via e-post.
 • Inkludera produktionsmedel, maskiner och anläggningar som kontrollobjekt.
 • Hantera kontroller av liknande objekt samlat.

Planera och genomföra kontroller

Dokumentera resultaten

 • Få utförliga resultatrapporter för varje kontrollobjekt.
 • Inled direkt nödvändiga åtgärder, t.ex. tekniska omställningar eller reparationer.
 • Kontrollresultat och giltigheter inkluderas automatiskt i planeringen för nästa kontroll.
 • Skapa enkelt samlade eller enskilda rapporter för utskick.
 • Använd egna rapportmallar.
 • Intelligent dokumenthantering inkl. versionskontroll och åtkomsthantering.

Skapa kontrollrapporter

Skräddarsy kontrollplanen

Precis som Quentic som helhet utmärker sig även kontrollplanen genom en hög nivå av flexibilitet. Du kan visa planen i olika vyer, t.ex. för att gruppera kontrolluppgifter efter driftställen eller för att förtydliga de erforderliga åtgärdernas prioriteter med hjälp av färgkoder.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper DIN ISO 19600

Vill du uppnå regelefterlevnad längs hela värdekedjan? Läs mer i whitepaper om hur du kan implementera Compliance Management-system (CMS), reducera ansvarsrisker, skapa förtroende och dra nytta av en certifiering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Lagar & Regler

Det reducerar din ansvarsrisk till ett minimum! Lär dig hur Quentic kan fungera som stöd i arbetet med att uppfylla alla skyldigheter föreskriftsenligt och att när som helst kunna dokumentera regelefterlevnad.

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”

X