Tekniska kontroller och underhåll

med Quentics modul Lagar & Regler.

Quentic hjälper dig att i god tid bli förberedd för verksamhetens tekniska kontroller och serviceåtgärder. Den integrerade kontrollplanen visar dig när vilka undersökningar ska genomföras och leder dig direkt till förberedelserna inför inspektionen. Kontrollplanen uppdateras dagligen, så att du alltid har aktuell information till hands. Alla resultat dokumenteras överskådligt och beaktas automatiskt vid planeringen av efterföljande kontroller.

Var väl förberedd för alla kontroller

– det är enkelt med Quentic

Identifiera behov

 • Se vilka tekniska kontroller som ska genomföras i kontrollplanen.
 • Planen skapas automatiskt baserat på dina kontrollregler, som exempelvis utarbetas efter gällande rättsregler och krav för godkännanden.
 • Ange intervaller för upprepning av kontroller individuellt efter kontrolltyp.
 • Få automatiska påminnelser om kommande kontroller.
 • Överför snabbt uppgifter från kontrollplanen för att förbereda inspektionen.
 • Informera kontrolledaren och deltagare via e-post.
 • Inkludera produktionsmedel, maskiner och anläggningar som kontrollobjekt.
 • Hantera kontroller av liknande objekt samlat.

Planera och genomföra kontroller

Dokumentera resultaten

 • Få utförliga resultatrapporter för varje kontrollobjekt.
 • Inled direkt nödvändiga åtgärder, t.ex. tekniska omställningar eller reparationer.
 • Kontrollresultat och giltigheter inkluderas automatiskt i planeringen för nästa kontroll.
 • Skapa enkelt samlade eller enskilda rapporter för utskick.
 • Använd egna rapportmallar.
 • Intelligent dokumenthantering inkl. versionskontroll och åtkomsthantering.

Skapa kontrollrapporter

Skräddarsy kontrollplanen

Precis som Quentic som helhet utmärker sig även kontrollplanen genom en hög nivå av flexibilitet. Du kan visa planen i olika vyer, t.ex. för att gruppera kontrolluppgifter efter driftställen eller för att förtydliga de erforderliga åtgärdernas prioriteter med hjälp av färgkoder.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer, precis som den interna organisationen också uppfyller alla säkerhetskrav. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna, även för externt inhyrda medarbetare.

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”