Effektiv hantering av myndigheters tillstånd och beslut

med Quentics modul Lagar & Regler.

Vill du ta nya anläggningar i drift eller göra förändringar på existerande anläggningar måste du få godkännande för detta av olika myndigheter. Detta är för att säkerställa tillräckligt arbetsmiljö- och miljöskydd. Med Quentic har du koll på alla tillståndsförfaranden och sköter enkelt hela processen – från inlämning av ansökan och kontrollprocesser till dokumentation av resultat och implementering av gällande föreskrifter och krav.

Hantera varje steg i tillståndsprocessen

– det är enkelt med Quentic

Dokumentera tillstånd

 • Registrera utfärdade och saknade tillstånd systematiskt.
 • Klarlägg rättsliga krav för varje tillämpningsfall.
 • Förvalta ansvariga myndigheter och adresser centralt och integrera dem enkelt i tillståndsprocessen.
 • Dela upp tillståndsprocessen i olika faser.
 • Registrera handlingssteg och avtalade överenskommelser.
 • Avläs snabbt den aktuella statusen för pågående processer.
 • Arkivera inlämnade och mottagna dokument spårbart.

Registrera processer

Dokumentera resultat och skyldigheter

 • Registrera utfärdade beslut.
 • Dokumentera tidsbestämda giltigheter och få automatiska påminnelser innan de löper ut.
 • Registrera skyldigheter och kompletterande bestämmelser.
 • Registrera regelbundna anläggningskontroller.
 • Lägg till ytterligare följdåtgärder beroende på förutsättningar och skyldigheter.
 • Få översikt över redan genomförda anläggningskontroller.

Hantera åtgärder och kontroller

Var ute i god tid med påminnelsehanteringen

Du kan låta Quentic skicka ut automatiska påminnelser när viktiga etapper i tillståndsprocessen närmar sig. Funktionen är flexibelt konfigurerabar, du kan t.ex. välja att påminnelser ska skickas ut via e-post dagen före. Påminnelser om beslut och utgående tillstånd kan däremot skickas med god framförhållning. Då har du tillräckligt med tid för att lämna in en ny ansökan och för dess externa handläggning.

Krävs en inspektion?

Du kan även använda Quentic för att organisera de inspektioner och kontroller som krävs för dina tillstånd och godkännanden.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Whitepaper Contractor Safety Management

Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer, precis som den interna organisationen också uppfyller alla säkerhetskrav. Ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet minskar riskerna, även för externt inhyrda medarbetare.

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”