Full koll på förbrukning, volymer och kostnader

med Quentics modul Miljöledning

Bekräftad prestanda

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 50001.

Fakta för dina beslut

Gör det enklare att härleda förbättringsåtgärder med perfekt underhållen resursdata.

Omedelbara utvärderingar

Få en individuell och överskådlig utvärdering med ett par klick.

Data i rätt format

Få dina miljödata i det format du behöver, sammanfattat, detaljerat, i diagram eller som siffror.

Quentic Miljöledning

Quentic-modulen Miljöledning loggar och övervakar samtliga data om resursanvändning. Detta ger dig inte bara full koll på er förbrukning av ström, gas och vatten utan kan också användas för att förbättra ledningssystemen för energi och avfallshantering.

Med Quentic har du genast aktuella förbrukningstal och kostnadsutvecklingar för alla verksamhetens olika resurser till hands. Modulens kraftfulla utvärderingsverktyg och automatiskt beräknade nyckeltal gör det enkelt att fördjupa analyserna. På detta sätt får du en optimal grund för strategiska beslut och en hållbar verksamhetsledning.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Miljöledning

Övervakning av resursflöden

Quentic ger dig alla nödvändiga funktioner för en heltäckande övervakning av driftens resursflöden. Registrera förbrukning och omkostnader för energi, färskvatten och andra resurser, och håll koll på den långsiktiga utvecklingen av värden för avloppsvatten och emissioner. Import- och exportfunktioner, flexibla summeringar och en lång rad filterfunktioner underlättar ditt arbete.

Läs mer

Miljörapportering

Miljönyckeltal, avfallsströmmar, emissioner, energi och vatten – i modulen Miljöledning kan du enkelt registrera de centrala komponenterna i din verksamhets miljöprestanda. Många olika utvärderingsmöjligheter för vidare analys visar dina miljödata ur olika perspektiv. De exakta resultaten är redo att användas i nästa presentation eller miljörapport.

Läs mer

Avfallshantering

Som avfallsproducent har företag vissa skyldigheter. Det innebär att avfall måste klassificeras och en miljövänlig avfallshantering respektive återanvändning säkerställas. Med Quentic får du ett strukturerat avfallsregister och kan dokumentera avfallsbehandlingen på ett verifierbart sätt. Du har alltid åtkomst till nyckeltal som kostnader, intäkter och återanvändningskvoter.

Läs mer

Miljöindikatorer

Att bestämma och regelbundet mäta relevanta miljönyckeltal är avgörande för att kunna utvärdera företagets miljöprestanda. Quentic innehåller en särskild modulkomponent för mätning av komplexa miljöindikatorer. Du väljer vilka nyckeltal från miljöledningssystemet som Quentic ska beräkna och kan kombinera dessa på olika sätt efter verksamhetens behov.

Läs mer

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 14001

Samlad expertkunskap om certifiering enligt ISO 14001. Enkelt förklarat inklusive checklistor och en konkret införandeplan. Din guide till den internationella standarden för miljöledningssystem.

Ladda ner whitepaper

Quentic Miljöledning

Programvarulösningen Quentic gör det möjligt att registrera och följa samtliga data inom ramen för resursförbrukning. Lär dig mer i denna video om hur miljöledningsnyckeltal automatiskt beräknas och sedan effektivt …

Se video

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Hur använder Alfred Kärcher Quentic för att skapa och utvärdera avfall, förbrukningsdata, miljöaspekter eller miljöindikatorer av olika slag? Läs det ISO 14001-certifierade företagets framgångshistoria.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X