Bekräftad prestanda

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 50001, det är officiellt bekräftat.

Fakta för dina beslut

Gör det enklare att härleda förbättringsåtgärder med perfekt underhållna resursdata.

Omedelbara utvärderingar

Få en individuell och överskådlig utvärdering med ett par klick.

Data i rätt format

Få dina miljödata i det format du behöver – sammanfattat, detaljerat, i diagram eller som siffror.

Quentic Miljöledning

Quentic-modulen Miljöledning loggar och övervakar samtliga data om resursanvändning. Detta ger dig inte bara full koll på er förbrukning av ström, gas och vatten utan kan också användas för att förbättra ledningssystemen för energi och avfallshantering.

Med Quentic har du genast aktuella förbrukningstal och kostnadsutvecklingar för alla verksamhetens olika resurser till hands. Modulens kraftfulla utvärderingsverktyg och automatiskt beräknade nyckeltal gör det enkelt att fördjupa analyserna. På detta sätt får du en optimal grund för strategiska beslut och en hållbar verksamhetsledning.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Miljöledning

Resursövervakning

Få en komplett bild av hur verksamhetens resurser används.

Läs mer

Insatser och utfall

Analysera volymer och kostnader för använda råvaror och färdiga produkter.

Läs mer

Energiledningssystem

Utvärdera elförbrukningen och hitta möjligheter att spara energi.

Läs mer

Utvärderingar

Dra nytta av många olika alternativ för överskådliga diagram och tabeller.

Läs mer

Avfallsregister

Registrera och klassificera alla typer av avfall som uppstår i verksamheten.

Läs mer

Avfallshantering

Dokumentera avfallsströmmar, avfallsbehandling samt avfalls­relaterade omkostnader och intäkter.

Läs mer

Nyckeltal

Definiera egna miljönyckeltal och följ deras utveckling.

Läs mer

Riktmärkning

Jämför förbrukningen mellan olika driftställen. Genomför bör-är-jämförelser.

Läs mer

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom HSE och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Prova vår programvara kostnadsfritt