Miljöindikatorer

med Quentics modul Miljöledning.

Att bestämma och regelbundet mäta relevanta miljönyckeltal är avgörande för att kunna utvärdera företagets miljöprestanda. Quentic innehåller en särskild modulkomponent för mätning av komplexa miljöindikatorer. Du väljer vilka nyckeltal från miljöledningssystemet som Quentic ska beräkna och kan kombinera dessa på olika sätt efter verksamhetens behov.

Analysera miljönyckeltal

– det är enkelt med Quentic

Definiera nyckeltal

 • Välj vilka miljönyckeltal som ska mätas och kontrolleras regelbundet.
 • Lämpligt för huvudindikatorer (KPI:er) som energieffektivitet, återvinningskvoter eller emissionsfaktorer.
 • Kan flexibelt användas för andra nyckeltal från verksamhetens organisation, produktion, insatser och utfall.
 • Intuitiv redigerare låter dig enkelt skapa formler för beräkning av nyckeltal.
 • Resursflöden som registrerats i miljöledningssystemet kan integreras som variabler i formeln.
 • Automatisk beräkning av nyckeltal baserat på registrerade data om ström, gas, vatten, avfall, emissioner och andra resurser.
 • Komplexa nyckeltal kan skapas genom att kombinera nyckeltal i nästlade formler.

Välj beräkningssätt

Bestäm planerade värden

 • Målsättningar för nyckeltal definieras genom min- och max-värden.
 • Målsättningar kan anges per månad eller år och separat för olika verksamhetsområden.
 • Målsättningarnas resultat kan kontrolleras genom bör-är-jämförelser.
 • Följ upp utvalda KPI:er i miljöledningssystemets summering.
 • Utvärdera nyckeltalsförlopp per verksamhetsområden genom jämförelse med planerade värden, grafiskt eller som siffror.
 • Presentera de färdiga resultaten i MS Word- eller Excel-dokument.

Genomför utvärderingar

Tillgängliga miljörapporter

Quentics dokumenthantering ger dig optimala förutsättningar för att enkelt förvalta alla utvärderingar och rapporter rörande din miljöprestanda. Central lagring, enkel hämtning och individuella arbetsflöden för revision och redigering är bara några funktioner av det praktiska verktyget för alla viktiga EHS- och CSR-dokument.

Skräddarsydda utvärderingar

Få reda på mer om de omfattande utvärderingsmöjligheterna i modulen Miljöledning.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”