Miljöindikatorer

med Quentics modul Miljöledning.

Att bestämma och regelbundet mäta relevanta miljönyckeltal är avgörande för att kunna utvärdera företagets miljöprestanda. Quentic innehåller en särskild modulkomponent för mätning av komplexa miljöindikatorer. Du väljer vilka nyckeltal från miljöledningssystemet som Quentic ska beräkna och kan kombinera dessa på olika sätt efter verksamhetens behov.

Analysera miljönyckeltal

– det är enkelt med Quentic

Definiera nyckeltal

 • Välj vilka miljönyckeltal som ska mätas och kontrolleras regelbundet.
 • Lämpligt för huvudindikatorer (KPI:er) som energieffektivitet, återvinningskvoter eller emissionsfaktorer.
 • Kan flexibelt användas för andra nyckeltal från verksamhetens organisation, produktion, insatser och utfall.
 • Intuitiv redigerare låter dig enkelt skapa formler för beräkning av nyckeltal.
 • Resursflöden som registrerats i miljöledningssystemet kan integreras som variabler i formeln.
 • Automatisk beräkning av nyckeltal baserat på registrerade data om ström, gas, vatten, avfall, emissioner och andra resurser.
 • Komplexa nyckeltal kan skapas genom att kombinera nyckeltal i nästlade formler.

Välj beräkningssätt

Bestäm planerade värden

 • Målsättningar för nyckeltal definieras genom min- och max-värden.
 • Målsättningar kan anges per månad eller år och separat för olika verksamhetsområden.
 • Målsättningarnas resultat kan kontrolleras genom bör-är-jämförelser.
 • Följ upp utvalda KPI:er i miljöledningssystemets summering.
 • Utvärdera nyckeltalsförlopp per verksamhetsområden genom jämförelse med planerade värden, grafiskt eller som siffror.
 • Presentera de färdiga resultaten i MS Word- eller Excel-dokument.

Genomför utvärderingar

Tillgängliga miljörapporter

Quentics dokumenthantering ger dig optimala förutsättningar för att enkelt förvalta alla utvärderingar och rapporter rörande din miljöprestanda. Central lagring, enkel hämtning och individuella arbetsflöden för revision och redigering är bara några funktioner av det praktiska verktyget för alla viktiga EHS- och CSR-dokument.

Skräddarsydda utvärderingar

Få reda på mer om de omfattande utvärderingsmöjligheterna i modulen Miljöledning.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 14001

Samlad expertkunskap om certifiering enligt ISO 14001. Enkelt förklarat inklusive checklistor och en konkret införandeplan. Din guide till den internationella standarden för miljöledningssystem.

Ladda ner whitepaper

Quentic Miljöledning

Programvarulösningen Quentic gör det möjligt att registrera och följa samtliga data inom ramen för resursförbrukning. Lär dig mer i denna video om hur miljöledningsnyckeltal automatiskt beräknas och sedan effektivt …

Se video

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Hur använder Alfred Kärcher Quentic för att skapa och utvärdera avfall, förbrukningsdata, miljöaspekter eller miljöindikatorer av olika slag? Läs det ISO 14001-certifierade företagets framgångshistoria.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”

X