Miljörapportering

med Quentics modul Miljöledning.

Miljönyckeltal, avfallsströmmar, emissioner, energi och vatten – i modulen Miljöledning kan du enkelt registrera de centrala komponenterna i din verksamhets miljöprestanda. Många olika utvärderingsmöjligheter för vidare analys visar dina miljödata ur olika perspektiv. De exakta resultaten är redo att användas i nästa presentation eller miljörapport.

Utmärkt utvärdering av miljödata

– det är enkelt med Quentic

Använd summeringar

 • Få en snabb översikt över den aktuella utvecklingen av dina huvudindikatorer (KPI:er) samt aktuell förbrukning av ström, gas och vatten.
 • Avläs miljönyckeltal för enskilda verksamhetsområden och driftställen.
 • Komplettera dina individuella snabbutvärderingar, t.ex. med en kostnadsanalys efter avfallstyper.
 • Få omfattande utvärderingar av resurser, emissioner och andra miljönyckeltal.
 • Skapa globala, samlade översikter och lokala, enskilda utvärderingar.
 • Dela upp mängder och kostnader efter förbrukare, för en exakt analys av strömförbrukningen på ett driftställe.
 • Jämför miljödata från flera driftställen utan extra arbetsinsats.

Utvärdera i detalj

Skapa enkelt diagram och tabeller

 • Diagram och datatabeller skapas med ett par enkla klick. 
 • Möjlighet till flerdimensionella och parallella utvärderingar av olika dataföljder underlättar jämförelser.
 • Visningen kan anpassas med olika diagramtyper och individuella val av färger.
 • Utvärderingsinställningar som används ofta kan sparas och återanvändas.
 • Utvärderingar av miljödata kan överföras till rapporter och kompletteras med förklaringar.
 • Enkel och praktisk export till MS Word och MS Excel.
 • Rapportförlagor kan anpassas till egna designriktlinjer.
 • Integrerad dokumentförvaltning säkrar att alla resultat sparas korrekt.

Förbered resultat

Intern riktmärkning

Tack vare de flexibla utvärderingarna i Quentic går det snabbt att jämföra miljödata mellan olika driftställen. Du behöver bara välja önskade utvärderingskriterier och sedan använda den praktiska listan med verksamhetsområden – då visas alla värden på ett överskådligt sätt som underlättar riktmärkningen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 14001

Samlad expertkunskap om certifiering enligt ISO 14001. Enkelt förklarat inklusive checklistor och en konkret införandeplan. Din guide till den internationella standarden för miljöledningssystem.

Ladda ner whitepaper

Quentic Miljöledning

Programvarulösningen Quentic gör det möjligt att registrera och följa samtliga data inom ramen för resursförbrukning. Lär dig mer i denna video om hur miljöledningsnyckeltal automatiskt beräknas och sedan effektivt …

Se video

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Hur använder Alfred Kärcher Quentic för att skapa och utvärdera avfall, förbrukningsdata, miljöaspekter eller miljöindikatorer av olika slag? Läs det ISO 14001-certifierade företagets framgångshistoria.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”

X