Miljörapportering

med Quentics modul Miljöledning.

Miljönyckeltal, avfallsströmmar, emissioner, energi och vatten – i modulen Miljöledning kan du enkelt registrera de centrala komponenterna i din verksamhets miljöprestanda. Många olika utvärderingsmöjligheter för vidare analys visar dina miljödata ur olika perspektiv. De exakta resultaten är redo att användas i nästa presentation eller miljörapport.

Utmärkt utvärdering av miljödata

– det är enkelt med Quentic

Använd summeringar

 • Få en snabb översikt över den aktuella utvecklingen av dina huvudindikatorer (KPI:er) samt aktuell förbrukning av ström, gas och vatten.
 • Avläs miljönyckeltal för enskilda verksamhetsområden och driftställen.
 • Komplettera dina individuella snabbutvärderingar, t.ex. med en kostnadsanalys efter avfallstyper.
 • Få omfattande utvärderingar av resurser, emissioner och andra miljönyckeltal.
 • Skapa globala, samlade översikter och lokala, enskilda utvärderingar.
 • Dela upp mängder och kostnader efter förbrukare, för en exakt analys av strömförbrukningen på ett driftställe.
 • Jämför miljödata från flera driftställen utan extra arbetsinsats.

Utvärdera i detalj

Skapa enkelt diagram och tabeller

 • Diagram och datatabeller skapas med ett par enkla klick. 
 • Möjlighet till flerdimensionella och parallella utvärderingar av olika dataföljder underlättar jämförelser.
 • Visningen kan anpassas med olika diagramtyper och individuella val av färger.
 • Utvärderingsinställningar som används ofta kan sparas och återanvändas.
 • Utvärderingar av miljödata kan överföras till rapporter och kompletteras med förklaringar.
 • Enkel och praktisk export till MS Word och MS Excel.
 • Rapportförlagor kan anpassas till egna designriktlinjer.
 • Integrerad dokumentförvaltning säkrar att alla resultat sparas korrekt.

Förbered resultat

Intern riktmärkning

Tack vare de flexibla utvärderingarna i Quentic går det snabbt att jämföra miljödata mellan olika driftställen. Du behöver bara välja önskade utvärderingskriterier och sedan använda den praktiska listan med verksamhetsområden – då visas alla värden på ett överskådligt sätt som underlättar riktmärkningen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Under de senaste tre åren har vi registrerat över 2 000 avfallsprocesser med programvaran – idag kan vi enkelt analysera dessa data och skapa överskådliga tabeller och diagram med ett knapptryck. Dessa omfattande utvärderingsmöjligheter är en stor fördel med Quentic.”