Få överblick och optimera arbetsflöden

med Quentics modul Processer

Enhetligt tillvägagångssätt

Skapa standardanvisningar för alla medarbetare.

Tydliga illustrationer

Utforma överskådliga processdiagram som tydligt visar vad och när saker ska göras.

Interaktiva funktioner

Klicka på ett processelement och du omdirigeras direkt till motsvarande uppgift i Quentic.

Snabbåtkomst

Få omedelbart all information du behöver om processerna genom en praktisk översikt.

Quentic Processer

Modulen Processer kompletterar Quentic Core med ytterligare funktioner som hjälper dig att optimera verksamhetens processer. Genom tydliga riktlinjer vet varje medarbetare hur hen ska utföra sina arbetsuppgifter.

Med Quentic Processer kan du tydligt gestalta alla affärsprocesser. Med hjälp av flödesscheman visualiseras korrekta tillvägagångssätt på ett tydligt och begripligt sätt. Det betyder att dina kollegor bara behöver navigera genom de enskilda processtegen. Alla relevanta dokument och dataobjekt är länkade i respektive processelement, så att alla föreskrifter och mål enkelt kan omsättas i praktiken.

 

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X