Enhetligt tillvägagångssätt

Skapa standardanvisningar för alla medarbetare.

Tydliga illustrationer

Utforma överskådliga processdiagram som tydligt visar vad och när saker ska göras.

Interaktiva funktioner

Klicka på ett processelement och du omdirigeras direkt till motsvarande uppgift i Quentic.

Snabbåtkomst

Få omedelbart all information du behöver om processerna genom en praktisk översikt.

Quentic Processer

Modulen Processer kompletterar Quentic Core med ytterligare funktioner som hjälper dig att optimera verksamhetens processer. Genom tydliga riktlinjer vet varje medarbetare hur hen ska utföra sina arbetsuppgifter.

Med Quentic Processer kan du tydligt gestalta alla affärsprocesser. Med hjälp av flödesscheman visualiseras korrekta tillvägagångssätt på ett tydligt och begripligt sätt. Det betyder att dina kollegor bara behöver navigera genom de enskilda processtegen. Alla relevanta dokument och dataobjekt är länkade i respektive processelement, så att alla föreskrifter och mål enkelt kan omsättas i praktiken.

 

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?