Enhetligt tillvägagångssätt

Skapa standardanvisningar för alla medarbetare så att alla drar åt samma håll.

Tydliga illustrationer

Utforma överskådliga processdiagram som tydligt visar vad som ska göras när.

Interaktiva funktioner

Klicka på ett processelement och du omdirigeras direkt till motsvarande uppgift i Quentic.

Snabbåtkomst

Få omedelbart all information du behöver om processerna genom de praktiska översikterna.

Quentic Processer

Modulen Processer kompletterar Quentic Core med ytterligare funktioner som hjälper dig att optimera verksamhetens processer. Genom tydliga riktlinjer vet varje medarbetare hur hen ska utföra sina arbetsuppgifter.

Med Quentic Processer kan du tydligt gestalta alla affärsprocesser. Med hjälp av flödesscheman visualiseras korrekta tillvägagångssätt på ett tydligt och begripligt sätt. Det betyder att dina kollegor bara behöver navigera genom de enskilda processtegen. Alla relevanta dokument och dataobjekt är länkade i respektive processelement, så att alla föreskrifter och mål enkelt kan omsättas i praktiken.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Processer

Processmodellering

Strukturera driftsprocesser och skapa entydiga instruktioner.

Läs mer

Processdiagram

Skapa överskådliga och tydliga processdiagram med standardsymboler.

Läs mer

Dra och släpp

Infoga och flytta enkelt alla processelement med datormusen.

Läs mer

Länka objekt

Länka dokument, system och dataobjekt direkt i diagrammet.

Läs mer

Godkännande av processer

Versionera och godkänn processer på ett tydligt och begripligt sätt.

Läs mer

Processöversikter

Skapa översikter över processernas förlopp och deras inbördes förhållanden.

Läs mer

Process Explorer

Använd snabbåtkomsten och navigera enkelt i processens olika steg.

Läs mer

Användarhandledning

Omsätt processpecifikationer i konkreta handlingar direkt.

Läs mer

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom HSE och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Prova vår programvara kostnadsfritt