Överskådliga och interaktiva processdiagram

med Quentics modul Processer.

När innehållet i en process har definierats visas processtegen i form av ett tydligt processdiagram. Standardiserade illustrationer gör det hela ännu begripligare och minimerar risken för missförstånd. Quentic följer den utvidgade EPC-modellen (extended event-driven process chain) och låter dig intuitivt skapa felfria och interaktiva processdiagram.

Skapa processdiagram

– det är enkelt med Quentic

Välja processelement

 • Använd standardsymboler för utvidgad EPC (extended event-driven process chain).
 • Placera enkelt alla element med dra och släpp.
 • Visa händelser och funktioner samt ansvariga organisationsenheter och instanser.
 • Ange vilka dokument, verktyg och dataobjekt som ska användas vid processimplementeringen.
 • Processelement sätts i förhållande till varandra med förbindelser och förgreningar (logiska operatorer AND, OR, XOR) och visas som flöden.
 • Intelligent grafisk design skapar attraktiva processdiagram på ett ögonblick.
 • Möjlighet att enkelt utvidga diagrammen i efterhand.

Skapa sammanhang

Länka objekt

 • Elementen i varje processdiagram kan kopplas till funktioner och dataposter i Quentic.
 • På så sätt skapas en direkt relation mellan processteg och ansvariga personer.
 • Därmed kan respektive uppgiftsområde i Quentic enkelt hämtas för varje processteg och nödvändiga dokument öppnas direkt.
 • Processdiagram sparas som pdf med en knapptryckning.
 • Reglerad godkännandeprocess och överskådlig versionshantering. 
 • Efter godkännandet får medarbetarna automatiskt åtkomst till det interaktiva diagrammet för direkt implementering av processtegen.

Hantera färdiga processdiagram

Spara en gång, dela många gånger

När du sparar ett processdiagram som pdf, lagras detta – precis som övriga rapporter – automatiskt i Quentics centrala dokumentförvaltning. Fördelen med detta är att alla viktiga EHS- och CSR-dokument är samlade i systemet och kan länkas till olika avdelningar, så att alla som behöver dokumenten har åtkomst till dem.

Kvalitetskontroll

Quentic ger dig även verktyg för att kontrollera och vidareutveckla processdiagram.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”