Implementera processer enligt förskrift

med Quentics modul Processer.

Quentic Processer hjälper dig att utforma och visualisera verksamhetens processer på ett omfattande och överskådligt sätt. Du kan därmed skapa tydliga instruktioner som hjälper dina medarbetare att korrekt utföra sina arbetsuppgifter och följa rättsregler samt interna föreskrifter. Och detta är inte allt: processdiagrammen är interaktiva, vilket gör det ännu enklare för dina kollegor att omvandla processteg till konkreta åtgärder.

Från processuppgift till implementering

– det är enkelt med Quentic

Använd interaktiva processdiagram

 • Länka ämnesområden och funktioner i Quentic direkt i processdiagram.
 • Då kan processtegen utföras med ett klick.
 • Detta möjliggör en direkt övergång från teoretisk uppgift till praktiskt genomförande.
 • Verktyget Process Explorer ger alla medarbetare tillgång till viktiga instruktioner.
 • Navigera bekvämt mellan processöversikter och öppna illustrationer av de enskilda processerna.
 • Skifta mellan föregående och efterföljande processer med ett klick.

Hämta processuppgifter

Visa länkade objekt

 • Se information om länkade organisationsenheter, platser och aktiviteter i realtid, t.ex. aktuellt involverade personer. 
 • Öppna den senaste versionen av erforderliga dokument, t.ex. utförliga riktlinjer, direkt i processdiagrammet.
 • Öppna verktyg och dataobjekt som är kopplade till ett processteg, t.ex. ett farligt ämne eller en revisionsdatapost, direkt i Quentic.
 • Utför planerade åtgärder direkt i den länkade Quentic-komponenten: kontrollera innehåll, redigera information, dokumentera genomförda åtgärder.
 • Spara ytterligare bearbetningsanvisningar för användaren direkt i dataposterna.
 • Gå tillbaka till processdiagrammet med ett enda klick för att fortsätta följa processförloppet.

Implementera processteg

Integrativt ledningssystem

Den flexibla kopplingen mellan processdiagram och andra Quentic-funktioner är en typisk egenskap hos den mångsidiga EHS-programvaran. Även i alla andra Quentic-moduler kan du skapa praktiska länkar och på så vis förbinda fackområden, uppgifter och ansvariga personer med varandra. Detta skapar en omfattande överblick, optimerar samarbetet och minimerar arbetsinsatsen för dataunderhåll.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

X