Implementera processer enligt förskrift

med Quentics modul Processer.

Quentic Processer hjälper dig att utforma och visualisera verksamhetens processer på ett omfattande och överskådligt sätt. Du kan därmed skapa tydliga instruktioner som hjälper dina medarbetare att korrekt utföra sina arbetsuppgifter och följa rättsregler samt interna föreskrifter. Och detta är inte allt: processdiagrammen är interaktiva, vilket gör det ännu enklare för dina kollegor att omvandla processteg till konkreta åtgärder.

Från processuppgift till implementering

– det är enkelt med Quentic

Använd interaktiva processdiagram

 • Länka ämnesområden och funktioner i Quentic direkt i processdiagram.
 • Då kan processtegen utföras med ett klick.
 • Detta möjliggör en direkt övergång från teoretisk uppgift till praktiskt genomförande.
 • Verktyget Process Explorer ger alla medarbetare tillgång till viktiga instruktioner.
 • Navigera bekvämt mellan processöversikter och öppna illustrationer av de enskilda processerna.
 • Skifta mellan föregående och efterföljande processer med ett klick.

Hämta processuppgifter

Visa länkade objekt

 • Se information om länkade organisationsenheter, platser och aktiviteter i realtid, t.ex. aktuellt involverade personer. 
 • Öppna den senaste versionen av erforderliga dokument, t.ex. utförliga riktlinjer, direkt i processdiagrammet.
 • Öppna verktyg och dataobjekt som är kopplade till ett processteg, t.ex. ett farligt ämne eller en revisionsdatapost, direkt i Quentic.
 • Utför planerade åtgärder direkt i den länkade Quentic-komponenten: kontrollera innehåll, redigera information, dokumentera genomförda åtgärder.
 • Spara ytterligare bearbetningsanvisningar för användaren direkt i dataposterna.
 • Gå tillbaka till processdiagrammet med ett enda klick för att fortsätta följa processförloppet.

Implementera processteg

Integrativt ledningssystem

Den flexibla kopplingen mellan processdiagram och andra Quentic-funktioner är en typisk egenskap hos den mångsidiga EHS-programvaran. Även i alla andra Quentic-moduler kan du skapa praktiska länkar och på så vis förbinda fackområden, uppgifter och ansvariga personer med varandra. Detta skapar en omfattande överblick, optimerar samarbetet och minimerar arbetsinsatsen för dataunderhåll.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”