Systematisk processmodellering

med Quentics modul Processer.

Desto mer komplex verksamhetsprocesserna är och desto fler personer som är aktivt involverade, desto viktigare är ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till alla skeenden. Skapa gemensamma standarder för alla involverade när du planerar och utformar processerna. Quentic erbjuder ett effektivt verktyg för detta ändamål och tydlig systematik redan vid processmodelleringen.

Processmodellering

– det är enkelt med Quentic

Definiera processer

 • Registrera affärs- och EHS-processer detaljerat och få en tydlig överblick.
 • Ange arbetsprocesser och tillhörande organisations- och dataområden.
 • Registrera verksamhetsstrukturer för en fullständig översikt över anläggningar och erhållna eller saknade tillstånd.
 • Skapa enkelt överskådliga processdiagram.
 • Visa processkedjor enligt utvidgad EPC (extended event-driven process chain).
 • Koppla samman uppgifter och funktioner direkt med tillhörande informationsobjekt.
 • Spara processdiagram som pdf för utskrift eller utskick.

Visualisera processteg

Godkänn processer

 • Uppdelning i bearbetnings-, kontroll- och godkännandefaser skapar tydlighet inom processmodelleringen.
 • Friktionsfri övergång från bearbetning till kontroll genom e-post till respektive processansvarig.
 • Automatisk protokollering av vem som har utfört vilket processteg och när.
 • Processer hålls aktuella genom enkelhet i att ändra dem, även i efterhand.
 • Tidigare processversioner kan rekonstrueras och dokumenteras revisionssäkert.
 • Intelligent versionshantering säkerställer att endast det senast godkända processdiagrammet finns tillgängligt i medarbetarnas översikt.

Granska processer

Kontinuerlig förbättring av processer

Processer är i ständig växelverkan med verksamhetens utveckling och förändrade arbetsförhållanden. Därför är det viktigt att de kontinuerligt kontrolleras, anpassas och vidareutvecklas. Ett viktigt verktyg i detta sammanhang är processrevisioner – som du enkelt planerar och organiserar med Quentic.

Processrevisioner med Quentic

Modulen Risker & Revisioner ger dig allt du behöver för planering, implementering och resultatkontroll av revisioner.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

X