Quentic Analytics – full koll på EHS-prestandan

Utvärdera data och ta välgrundade beslut

Tydliga visualiseringar

Quentic Analytics dashboards ger dig relevanta EHS-data i rätt format.

Större kunskap, bättre agerande

Få en tydlig bild över säkerhetsarbetet och regelefterlevnaden i er verksamhet.

Aktuell och fullständiga data

Alla utvärderingar baseras på data i realtid i EHS-databasen i Quentic.

Anslutningsmöjligheter

Välj KPI:er från en färdig uppsättning eller anslut Quentic till era BI-verktyg.

Quentic Analytics tar visuell dataanalys till en ny nivå. Få er EHS-data i form av tydliga KPI:er och diagram och dela dem med chefer på alla nivåer. Interaktiva dashboards ger en snabb överblick och förtydligar aktuella trender och utveckling. Underlätta för EHS-ledningen att fatta rätt beslut med er data som beslutsunderlag.

Quentic Analytics gör mer av de EHS-data som ni registrerar och förvaltar i Quentic Plattform och Quentic App. Med en datorplatta eller smartphone har du direkt åtkomst var du än befinner dig. Du kan exempelvis ta fram aktuell EHS-data under en pågående skyddsrond för användning som riktmärke.

Med Quentic Analytics blir din databas från Quentic Plattform och Quentic App ännu flexiblare att använda. Existerande data om EHS-processer, arbetsmiljö, revisioner, regelefterlevnad med mera aggregeras, synkroniseras och optimeras för utvärdering i Quentic Analytics Data Layer – helt automatiskt. Data säkras och krypteras och personuppgifter rensas bort. Detta garanterar och upprätthåller både dataskydd och datasäkerhet. 

Alternativ för sömlös integrering

Dina fördelar

EHS-information

Få en överblick över verksamhetens EHS-prestanda även utan att behöva granska varje enskild process.

Rätt fokus

Det är lätt att gå vilse i datadjungeln. Med Quentic Analytics kan du fokusera på de indikatorer som är viktiga för er.

Kom snabbare i mål

Quentic Analytics innehåller dashboards som ger snabb och intuitiv tillgång till den viktigaste informationen – perfekt när det är ont om tid.

Tydliga uppgifter

Definierade standarder ger validerad data, jämförbara rapporter och underlättar konsolideringen av stora datamängder.

Alltid uppdaterad

Quentic Analytics utvärderar er EHS-data i realtid. Det gör att du alltid har full kontroll över den aktuella situationen.

Säkra beslut

Utgå från fakta när du genomför åtgärder. Ta välgrundade beslut med underlag som utgår från verksamhetens faktiska utveckling och trender. 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X