Överför EHS-information via smartphone

Utnyttja färdiga formulär direkt eller skapa dina egna tillämpningsfall med dra och släpp

Ha tillgång överallt tack vare offlinefunktion

Utvärdera och bearbeta data och rapporter centralt

Quentic App ger dig en ny nivå av flexibilitet. Med appen har du alltid en mobil kanal för rapportering av EHS (Environment, Health & Safety) till hands, oavsett var du befinner dig. Du kan snabbt och enkelt fylla i formulär och checklistor och direkt skicka dem till behöriga instanser. Appen låter dig interagera med dina medarbetare, externa samarbetspartners och andra intressenter på kortast möjliga väg.

Genial uppkoppling

Med Quentic App kan du skicka incidentmeddelanden, testresultat, riskbedömningar och mycket mer direkt från din smartphone. Du kan registrera dina intryck direkt på plats, exempelvis under en inspektion, och omedelbart dela resultaten med dina kollegor. Appen har formulär som kan anpassas efter dina behov samt foto- och offlinefunktioner som täcker alla typer av tillämpningsfall. Den är också idealisk för att godkänna kvalifikationer och utfärda digitala intyg.

EHS med engagemang

Gör EHS-arbetet mer attraktivt med en rapporteringskanal som motiverar personalen att delta aktivt. Quentic App är så enkel och intuitiv att även oerfarna användare snabbt och oproblematiskt kan komma igång med användningen. Detta förbättrar informationsutbytet och fördelningen av arbetsuppgifter samt ökar medvetenheten om säkerhets- och miljöaspekter.

Direktrapportering – även från externa partner

Vill du involvera hela arbetsstyrkan, leverantörer eller andra intressenter i specifika processer? Inga problem. Med den integrerade Public Reporting-funktionen kan tredje part överföra information till ditt system, oavsett var de befinner sig och utan direkt åtkomst till Quentic App. Öppna Public Link, fyll i formuläret, färdigt!

Inled åtgärder i realtid

Alla meddelanden visas överskådligt i den centrala App Portal som uppdateras i realtid. Du får fullständig överblick över krav och optimeringsmöjligheter för alla verksamhetens driftställen, vilket innebär att relevanta följdåtgärder kan inledas direkt. Du kan uppnå ytterligare synergieffekt för dina EHS/CSR-processer genom att koppla ihop Quentic App med Quentic Plattform. Då drar du fördel av de talrika tvärförbindelserna mellan rapporterat innehåll och verksamhetens olika avdelningar.

 • Dela EHS-information via smartphone
 • Enkel, standardiserad datainsamling och -överföring
 • Många olika tillämpningar, t.ex. händelserapporter, inspektionsprotokoll, kontrollresultat och riskbedömningar
 • Ta foton på plats och dela direkt
 • Använd appen även utan nätuppkoppling tack vare offlinefunktionen
 • Ange platser, såsom revisionsområden, automatiskt med GPS
 • Åtkomst till dokument oavsett var du befinner dig
 • Initiera och tilldela åtgärder direkt

 • Skapa enkelt egna formulär för appen med dra och släpp i formulärredigeraren
 • Integrera verksamhetsspecifikt innehåll som användarna får tillgång till
 • Tilldela formulär till användare efter behov
 • Stöd för digitala signaturer, t.ex. för godkännanden från smartphone eller datorplatta
 • API för förbindelse med externa system

 • Public Reporting: flexibel rapportering även utan egen appinloggning
 • Public Reporting kan användas av valfritt antal användare via en central licens
 • Endast användare med med centralt tilldelad behörighet har åtkomst till överförd data
 • Lämpligt exempelvis för enkla checklistor, korta meddelanden eller personalenkäter
 • Samarbetsfunktion: dela information över systemgränser
 • Bättre informationsutbyte med externa samarbetspartners eller mellan olika interna avdelningar

 • Alla överförda data sparas i App Portal
 • Snabb överblick med hjälp av dashboards och KPI:er
 • Uppnå öppet utbyte om säkerhetsteman med SafetyFeed-funktionen
 • Filter-, export- och kommentarfunktioner
 • Överskådlig uppföljning och härledning av åtgärder
 • Kan integreras med Quentic Plattform för mer detaljerad databehandling och sömlös övergång till fortsatta EHS/CSR-processer (kräver separat licens)

”Med vår app kan du enkelt involvera dina medarbetare och öka deras säkerhetsmedvetande även när de är på språng. Förutom fil-, foto- och offlinefunktioner ger individuella formulär ytterligare flexibilitet.”

Lars Schmitt,
Senior Sales Manager & App Specialist

Quentic Lars Senior Sales Manager
Quentic Lars Senior Sales Manager

Prova vår programvara kostnadsfritt