Smart rapportering on-the-go

med Quentic App

Flexibla användningsmöjligheter

Registrera information om EHSQ & ESG direkt på plats. Använd mobilen eller surfplattan, online eller offline.

Flexibla användningsmöjligheter

Använd färdiga formulär eller skapa egna tillämpningar med dra och släpp-teknik.

Engagera dina intressenter. Snabbt och enkelt.

Motivera medarbetare och alla leverantörer att delta i säkerhetsarbetet.

Tydliga översikter

Utvärdera all din data i realtid på appens centrala dashboard.

Quentic App

Ofta måste viktig information registreras direkt under pågående revision eller inspektion. Saknas då en bärbar dator och känns handskrivna lappar som en otillfredsställande nödlösning med risk för dataförlust, kan det vara svårt att hålla hög nivå på rapportering och förebyggande åtgärder. Använd Quentic App för att få en mobil rapporteringskanal för alla ärenden i ledningssystem för EHSQ (arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och kvalitet). Den finns till hands när du behöver den, alltid och överallt. Använd enkla formulär eller checklistor för att snabbt och säkert registrera information och skicka den sedan direkt till rätt instans.

Färdigdesignade och enkelt modifierbara formulär med foto- och offlinefunktioner ger dig rätt verktyg för varje tillämpning, oavsett om det gäller händelserapportering, riskbedömning eller uppföljningsresultat. Om du snabbt behöver signera dokument elektroniskt, finns även den funktionen i appen.

Engagera alla intressenter i en enda transparent process! Anställda, tjänsteleverantörer och andra intressenter kan enkelt delta och dela information - även utan att behöva logga in.

Alla meddelanden visas på den centrala dashboarden och kan analyseras direkt och rapporteras automatiskt. För mer avancerade databehandlingsmöjligheter och sömlösa övergångar av avancerade EHSQ- och hållbarhetsprocesser kan du kombinera Quentic-appen och Quentic-plattformen för ett holistiskt system! Du kan också dra ännu större nytta av att ansluta dina befintliga IT-system och BI-verktyg och integrera data och tjänster från Quentic Content Partners.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Tillbudshantering

Om ett tillbud eller en skada på er egendom eller person inträffar är det viktigt att kunna reagera snabbt för att förebygga nya, liknande skador. Med Quentic App kan händelsen rapporteras enkelt och intuitivt – även med anteckningar och bilder. Men appen kan mer än så! Även positiva händelser och genomförda EHSQ-åtgärder kan noggrant registreras och delas med teamet som inspirationskälla för vidareutveckling och information om etablerad bästa praxis.

Läs mer

Riskbedömningar

För att rapportering av riskbedömningar ska flyta snabbt och enkelt utan att fastna i byråkratiska procedurer och oändligt pappersarbete, krävs bra verktyg. Quentic App ger dig flexibiliteten du behöver för att hantera de snabba skeenden som ofta präglar arbete med förhöjd risk. Med appen kan du enkelt bedöma risken direkt på plats, analysera arbetsprocessens olika moment, skapa en dynamisk värdering av föreliggande faror och en sammanfattande tillsvidarebedömning av platsens föreliggande risker. Det går snabbt och du får en kontinuerligt uppdaterad riskdatabas.

Läs mer

Mobila inspektioner och revisioner

Om du är delaktig i ansvaret för företagets ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS), måste du regelbundet kontrollera att gällande föreskrifter och regler följs samt utvärdera den allmänna säkerhetsnivån på arbetsplatserna inom ditt ansvarsområde. Denna uppföljning sker genom inspektioner där du även granskar att arbetsplatsens säkerhets- och kvalitetsbestämmelser upprätthålls. Använd Quentic App för att få en bra struktur. Du väljer själv om du vill registrera resultaten som fria anteckningar eller använda särskilda formulär.

Läs mer

Visa företagsledningens engagemang på plats

När verksamhetschefer eller annan ledningspersonal inspekterar exempelvis säkerhetsmiljön är det en bra idé att utnyttja besöket för att understryka och framhäva den betydelse som tillmäts arbetsmiljö och säkerhet – även på högsta företagsnivå. Med fördel kan inspektionen kombineras med s.k. Toolbox-samtal för att få ett naturligt fokus på aktuella utvecklingstrender. Om du använder appen för att förbereda dessa arrangemang får du ett intuitivt upplägg och en bra dokumentation.

Läs mer

Revision av ledningssystem

För att uppnå certifiering av dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 krävs noggrann dokumentation och omfattande redovisning. Det är viktigt att sådan revision inte bara blir en skrivbordsövning utan istället startar långsiktigt hållbara rutiner som formar företagets verklighet. Därför är appen anpassad efter ISO-standardernas krav och specifikationer, även när det gäller dokumentation och resultatbelägg. Den hjälper dig att spara tid och har dessutom konfigurerbara funktioner för e-post och pushnotiser.

Läs mer

Individuell anpassning

Med vår app får du åtkomst till ett stort utbud av färdigdesignade och välbeprövade formulär, oavsett om det gäller händelserapporter, riskbedömningar, revisionsbelägg eller något annan uppgift. Om du saknar ett formulär eller en checklista för en särskild tillämpning i appen, går det snabbt och enkelt att skapa nya formulär för specialprocesser inom din organisation. Samma flexibilitet utmärker Quentic App även när du behöver kommunicera och samverka med utomstående och över systemgränser.

Läs mer

Nöjda kunder

Företag som använder och rekommenderar vår app

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X