Visa företagsledningens engagemang på plats

Med Quentic App

När verksamhetschefer eller annan ledningspersonal inspekterar exempelvis säkerhetsmiljön är det en bra idé att utnyttja besöket för att understryka och framhäva den betydelse som tillmäts arbetsmiljö och säkerhet – även på högsta företagsnivå. Med fördel kan inspektionen kombineras med s.k. Toolbox-samtal för att få ett naturligt fokus på aktuella utvecklingstrender. Om du använder appen för att förbereda dessa arrangemang får du ett intuitivt upplägg och en bra dokumentation.

Mobil dokumentation av säkerhetsinspektioner och Toolbox-samtal.

Så enkelt är det med Quentic App

Använd säkerhetsinspektioner för att visa engagemang och delaktighet

 • Registrera enkelt iakttagelser och händelser.
 • Dokumentera samtal mellan parterna.
 • Visa betydelsen av arbetsmiljö och säkerhet med fotografier (om det är lämpligt) av enskilda medarbetare eller hela team i särskilda arbetssituationer.
 • Mobilens positionsbestämning aktiveras automatiskt.
 • Tematisera säkerhetsrelevanta utvecklingar och program med Toolbox-Samtal. Dessa samtal bör genomföras regelbundet.
 • För bästa resultat bör samtalsämnen förberedas och diskussionernas resultat dokumenteras i anteckningar.
 • När alla frågor besvarats kan samtalsämnen markeras som avhandlade.

Strukturera och dokumentera Toolbox-samtal

Öka intresset för arbetsmiljö och säkerhet

 • Alla foton och rapporter sparas centralt och lättillgängligt för alla intressenter.
 • Tack vare Quentic Safety Feed kan medarbetarna direkt reagera och diskutera.
 • En central dashboard ger verksamhetsövergripande insikter om förbättringsmöjligheter och säkerhetsbehov.
 • Få tydliga indikationer och uppföljningar när driftställen eller funktioner visar avvikelser.
 • Starta lämpliga korrigerande åtgärder direkt i Quentic
 • Skapa specialrapporter, visa exempelvis skillnaden i antal tillbud före och efter en säkerhetsinspektion som resulterade i åtgärder.

Utveckla motåtgärder

Använd er data för att hitta ämnen inför ett Toolbox-samtal.

Den här typen av samtal fungerar bäst om de utgår från faktiska uppgifter om hur företagets ledningssystem presterar inom arbetsmiljö och säkerhet, hållbarhet och miljö. Det är därför klokt att under förberedelserna granska senaste händelserapporter och riskdatabanken för att kunna se vilka problem och faror som är återkommande.

Vill du ha ett strukturerat system för utvärdering av faror och viktiga aspekter?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X