Visa företagsledningens engagemang på plats

Med Quentic App

Mobil dokumentation av säkerhetsinspektioner och Toolbox-samtal.

Så enkelt är det med Quentic App

Använd säkerhetsinspektioner för att visa engagemang och delaktighet

 • Registrera enkelt iakttagelser och händelser.
 • Dokumentera samtal mellan parterna.
 • Visa betydelsen av arbetsmiljö och säkerhet med fotografier (om det är lämpligt) av enskilda medarbetare eller hela team i särskilda arbetssituationer.
 • Mobilens positionsbestämning aktiveras automatiskt.
 • Tematisera säkerhetsrelevanta utvecklingar och program med Toolbox-Samtal. Dessa samtal bör genomföras regelbundet.
 • För bästa resultat bör samtalsämnen förberedas och diskussionernas resultat dokumenteras i anteckningar.
 • När alla frågor besvarats kan samtalsämnen markeras som avhandlade.

Strukturera och dokumentera Toolbox-samtal

Öka intresset för arbetsmiljö och säkerhet

 • Alla foton och rapporter sparas centralt och lättillgängligt för alla intressenter.
 • Tack vare Quentic Safety Feed kan medarbetarna direkt reagera och diskutera.
 • En central dashboard ger verksamhetsövergripande insikter om förbättringsmöjligheter och säkerhetsbehov.
 • Få tydliga indikationer och uppföljningar när driftställen eller funktioner visar avvikelser.
 • Starta lämpliga korrigerande åtgärder direkt i Quentic
 • Skapa specialrapporter, visa exempelvis skillnaden i antal tillbud före och efter en säkerhetsinspektion som resulterade i åtgärder.

Utveckla motåtgärder

Använd er data för att hitta ämnen inför ett Toolbox-samtal.

Den här typen av samtal fungerar bäst om de utgår från faktiska uppgifter om hur företagets ledningssystem presterar inom arbetsmiljö och säkerhet, hållbarhet och miljö. Det är därför klokt att under förberedelserna granska senaste händelserapporter och riskdatabanken för att kunna se vilka problem och faror som är återkommande.

Vill du ha ett strukturerat system för utvärdering av faror och viktiga aspekter?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Tillbudshantering

Om ett tillbud eller en skada på er egendom eller person inträffar är det viktigt att kunna reagera snabbt för att förebygga nya, liknande skador. Med Quentic App kan händelsen rapporteras enkelt och intuitivt – även med anteckningar och bilder. Men appen kan mer än så! Även positiva händelser och genomförda EHS-åtgärder kan noggrant registreras och delas med teamet som inspirationskälla för vidareutveckling och information om etablerad bästa praxis.

Läs mer

Riskbedömningar

För att rapportering av riskbedömningar ska flyta snabbt och enkelt utan att fastna i byråkratiska procedurer och oändligt pappersarbete, krävs bra verktyg. Quentic App ger dig flexibiliteten du behöver för att hantera de snabba skeenden som ofta präglar arbete med förhöjd risk. Med appen kan du enkelt bedöma risken direkt på plats, analysera arbetsprocessens olika moment, skapa en dynamisk värdering av föreliggande faror och en sammanfattande tillsvidarebedömning av platsens föreliggande risker. Det går snabbt och du får en kontinuerligt uppdaterad riskdatabas.

Läs mer

Mobila inspektioner och revisioner

Om du är delaktig i ansvaret för företagets ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS), måste du regelbundet kontrollera att gällande föreskrifter och regler följs samt utvärdera den allmänna säkerhetsnivån på arbetsplatserna inom ditt ansvarsområde. Denna uppföljning sker genom inspektioner där du även granskar att arbetsplatsens säkerhets- och kvalitetsbestämmelser upprätthålls. Använd Quentic App för att få en bra struktur. Du väljer själv om du vill registrera resultaten som fria anteckningar eller använda särskilda formulär.

Läs mer

Revision av ledningssystem

För att uppnå certifiering av dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 krävs noggrann dokumentation och omfattande redovisning. Det är viktigt att sådan revision inte bara blir en skrivbordsövning utan istället startar långsiktigt hållbara rutiner som formar företagets verklighet. Därför är appen anpassad efter ISO-standardernas krav och specifikationer, även när det gäller dokumentation och resultatbelägg. Den hjälper dig att spara tid och har dessutom konfigurerbara funktioner för e-post och pushnotiser.

Läs mer

Individuell anpassning

Med vår app får du åtkomst till ett stort utbud av färdigdesignade och välbeprövade formulär, oavsett om det gäller händelserapporter, riskbedömningar, revisionsbelägg eller något annan uppgift. Om du saknar ett formulär eller en checklista för en särskild tillämpning i appen, går det snabbt och enkelt att skapa nya formulär för specialprocesser inom din organisation. Samma flexibilitet utmärker Quentic App även när du behöver kommunicera och samverka med utomstående och över systemgränser.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X