Individuell anpassning

Med Quentic App

Rapportering – så som du vill ha den.

Så enkelt är det med Quentic App

Individuellt anpassade formulär

Skapa mallar enligt dina villkor och behov

 • Använd formulärredigeraren för att skapa eller modifiera formulären så att de passar just din verksamhet.
 • Använd korta checklistor eller intuitiva enkäter.
 • Välj vilka personer som ska ha behörighet att visa, ändra och tilldela formulär.
 • Quentic App är ett strukturerat verktyg för konfigurering av organisationsprocesser.

Intuitivt användargränssnitt

 • Smart dra och släpp-teknik.
 • Stort utbud av olika formulärobjekt, t.ex. textrutor, kryssrutor, kalenderfunktioner, GPS och även elektronisk signatur.
 • Företagets grunddata kan integreras som förvalda inställningar.
 • Enkel och tydlig versionshantering gör det enkelt att behålla överblicken vid uppdatering av dokument och standarder.

Använd appen utan inloggning

Låt tredje man ta del av appens innehåll genom öppen rapportering, s.k. Public Reporting.

 • Skapa rapportformulär som kan öppnas via länk eller QR-kod.
 • Välj först driftställe och sen passande mall.
 • Centraliserad licensering innebär att du kan involvera valfritt antal användare.
 • Public reporting med många alternativ –integrera enkelt andra system och för över information.

Gränslös rapportering

Enkel överföring av data mellan olika system.

 • Den smarta kompatibilitetsfunktionen Collaboration Feature ger sömlös kommunikation mellan olika IT-system.
 • Collaboration Feature förenklar samarbetet med externa tjänsteleverantörer och andra företag.
 • Uppfyll kraven för ISO-standarder och involvera medarbetare, leverantörer, besökare och andra intressenter i företagets EHS-processer.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Tillbudshantering

Om ett tillbud eller en skada på er egendom eller person inträffar är det viktigt att kunna reagera snabbt för att förebygga nya, liknande skador. Med Quentic App kan händelsen rapporteras enkelt och intuitivt – även med anteckningar och bilder. Men appen kan mer än så! Även positiva händelser och genomförda EHS-åtgärder kan noggrant registreras och delas med teamet som inspirationskälla för vidareutveckling och information om etablerad bästa praxis.

Läs mer

Riskbedömningar

För att rapportering av riskbedömningar ska flyta snabbt och enkelt utan att fastna i byråkratiska procedurer och oändligt pappersarbete, krävs bra verktyg. Quentic App ger dig flexibiliteten du behöver för att hantera de snabba skeenden som ofta präglar arbete med förhöjd risk. Med appen kan du enkelt bedöma risken direkt på plats, analysera arbetsprocessens olika moment, skapa en dynamisk värdering av föreliggande faror och en sammanfattande tillsvidarebedömning av platsens föreliggande risker. Det går snabbt och du får en kontinuerligt uppdaterad riskdatabas.

Läs mer

Mobila inspektioner och revisioner

Om du är delaktig i ansvaret för företagets ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS), måste du regelbundet kontrollera att gällande föreskrifter och regler följs samt utvärdera den allmänna säkerhetsnivån på arbetsplatserna inom ditt ansvarsområde. Denna uppföljning sker genom inspektioner där du även granskar att arbetsplatsens säkerhets- och kvalitetsbestämmelser upprätthålls. Använd Quentic App för att få en bra struktur. Du väljer själv om du vill registrera resultaten som fria anteckningar eller använda särskilda formulär.

Läs mer

Visa företagsledningens engagemang på plats

När verksamhetschefer eller annan ledningspersonal inspekterar exempelvis säkerhetsmiljön är det en bra idé att utnyttja besöket för att understryka och framhäva den betydelse som tillmäts arbetsmiljö och säkerhet – även på högsta företagsnivå. Med fördel kan inspektionen kombineras med s.k. Toolbox-samtal för att få ett naturligt fokus på aktuella utvecklingstrender. Om du använder appen för att förbereda dessa arrangemang får du ett intuitivt upplägg och en bra dokumentation.

Läs mer

Revision av ledningssystem

För att uppnå certifiering av dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 krävs noggrann dokumentation och omfattande redovisning. Det är viktigt att sådan revision inte bara blir en skrivbordsövning utan istället startar långsiktigt hållbara rutiner som formar företagets verklighet. Därför är appen anpassad efter ISO-standardernas krav och specifikationer, även när det gäller dokumentation och resultatbelägg. Den hjälper dig att spara tid och har dessutom konfigurerbara funktioner för e-post och pushnotiser.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X