Individuell anpassning

Med Quentic App

Med vår app får du åtkomst till ett stort utbud av färdigdesignade och välbeprövade formulär, oavsett om det gäller händelserapporter, riskbedömningar, revisionsbelägg eller något annan uppgift. Om du saknar ett formulär eller en checklista för en särskild tillämpning i appen, går det snabbt och enkelt att skapa nya formulär för specialprocesser inom din organisation. Samma flexibilitet utmärker Quentic App även när du behöver kommunicera och samverka med utomstående och över systemgränser.

Rapportering – så som du vill ha den.

Så enkelt är det med Quentic App

Individuellt anpassade formulär

Skapa mallar enligt dina villkor och behov

 • Använd formulärredigeraren för att skapa eller modifiera formulären så att de passar just din verksamhet.
 • Använd korta checklistor eller intuitiva enkäter.
 • Välj vilka personer som ska ha behörighet att visa, ändra och tilldela formulär.
 • Quentic App är ett strukturerat verktyg för konfigurering av organisationsprocesser.

Intuitivt användargränssnitt

 • Smart dra och släpp-teknik.
 • Stort utbud av olika formulärobjekt, t.ex. textrutor, kryssrutor, kalenderfunktioner, GPS och även elektronisk signatur.
 • Företagets grunddata kan integreras som förvalda inställningar.
 • Enkel och tydlig versionshantering gör det enkelt att behålla överblicken vid uppdatering av dokument och standarder.

Använd appen utan inloggning

Låt tredje man ta del av appens innehåll genom öppen rapportering, s.k. Public Reporting.

 • Skapa rapportformulär som kan öppnas via länk eller QR-kod.
 • Välj först driftställe och sen passande mall.
 • Centraliserad licensering innebär att du kan involvera valfritt antal användare.
 • Public reporting med många alternativ –integrera enkelt andra system och för över information.

Gränslös rapportering

Enkel överföring av data mellan olika system.

 • Den smarta kompatibilitetsfunktionen Collaboration Feature ger sömlös kommunikation mellan olika IT-system.
 • Collaboration Feature förenklar samarbetet med externa tjänsteleverantörer och andra företag.
 • Uppfyll kraven för ISO-standarder och involvera medarbetare, leverantörer, besökare och andra intressenter i företagets EHS-processer.
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X