Tillbudshantering

Med Quentic App

Reagera direkt!

Så enkelt är det med Quentic App

Starta rapporten

 • Välj en befintlig mall eller skapa ett eget formulär eller en egen rutin.
 • Genom öppen rapportering, s.k. Public Reporting, blir information åtkomlig även för personer utan egen systeminloggning.
 • Spara tid genom att använda färdiga frågeformuleringar och svarsalternativ.
 • Föreslå direktåtgärder direkt i formuläret.
 • Meddela och involvera ansvariga omedelbart.
 • Ta ett foto med mobilen och bifoga till rapporten.
 • Använd mobilens lokaliseringsfunktion för att redovisa händelsens exakta position.
 • Få händelserapporteringen avklarad snabbt, så att du kan återgå till dagens agenda!
 • Rapporteringen fungerar felfritt även om mobilen saknar uppkoppling.

Utnyttja mobilens möjligheter

Centrala översikter och utvärderingar

 • Meddelanden visas i realtid på en central dashboard.
 • Genom automatisk positionsbestämning kan data analyseras och visas på en karta över företagets driftställen.
 • Mediaflödet SafetyFeed är en funktion i appen som håller alla i teamet uppdaterade och stödjer delning av information om säkerhetsrelevanta ämnen.
 • Öppna Quentic Plattform om du behöver åtkomst till ännu mer avancerade analysfunktioner.
 • Utvärdera händelser i detalj och lägg till ytterligare information.
 • Starta, genomför och rapportera skydds- och korrigeringsåtgärder i detalj.

Fördjupad utvärdering i Quentic Plattform

Vidta lämpliga åtgärder efter tillbudet

 • Återkoppla förbättringar och framsteg till berörda personer.
 • Sprid nya kunskaper och information om etablerade bästa praxis.
 • Skapa en företagskultur för arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet som präglas av enkel och snabb dokumentation av tillbud.

Använd olika formulär

I systemet finns en mängd färdiga formulär för olika tillämpningar, allt från tillbud och situationer som innebär risk till faktiska skador på person, sak eller miljö. Men även andra typer av ärenden kan problemfritt rapporteras – det går enkelt att skapa företagsspecifika, individuella formulär och tillhörande procedurer med den praktiska dra och släpp-funktionen i formulärredigeraren.

Vill du ha en bättre och bredare hantering av tillbud?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Händelser & Observationer.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Riskbedömningar

För att rapportering av riskbedömningar ska flyta snabbt och enkelt utan att fastna i byråkratiska procedurer och oändligt pappersarbete, krävs bra verktyg. Quentic App ger dig flexibiliteten du behöver för att hantera de snabba skeenden som ofta präglar arbete med förhöjd risk. Med appen kan du enkelt bedöma risken direkt på plats, analysera arbetsprocessens olika moment, skapa en dynamisk värdering av föreliggande faror och en sammanfattande tillsvidarebedömning av platsens föreliggande risker. Det går snabbt och du får en kontinuerligt uppdaterad riskdatabas.

Läs mer

Mobila inspektioner och revisioner

Om du är delaktig i ansvaret för företagets ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS), måste du regelbundet kontrollera att gällande föreskrifter och regler följs samt utvärdera den allmänna säkerhetsnivån på arbetsplatserna inom ditt ansvarsområde. Denna uppföljning sker genom inspektioner där du även granskar att arbetsplatsens säkerhets- och kvalitetsbestämmelser upprätthålls. Använd Quentic App för att få en bra struktur. Du väljer själv om du vill registrera resultaten som fria anteckningar eller använda särskilda formulär.

Läs mer

Visa företagsledningens engagemang på plats

När verksamhetschefer eller annan ledningspersonal inspekterar exempelvis säkerhetsmiljön är det en bra idé att utnyttja besöket för att understryka och framhäva den betydelse som tillmäts arbetsmiljö och säkerhet – även på högsta företagsnivå. Med fördel kan inspektionen kombineras med s.k. Toolbox-samtal för att få ett naturligt fokus på aktuella utvecklingstrender. Om du använder appen för att förbereda dessa arrangemang får du ett intuitivt upplägg och en bra dokumentation.

Läs mer

Revision av ledningssystem

För att uppnå certifiering av dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 krävs noggrann dokumentation och omfattande redovisning. Det är viktigt att sådan revision inte bara blir en skrivbordsövning utan istället startar långsiktigt hållbara rutiner som formar företagets verklighet. Därför är appen anpassad efter ISO-standardernas krav och specifikationer, även när det gäller dokumentation och resultatbelägg. Den hjälper dig att spara tid och har dessutom konfigurerbara funktioner för e-post och pushnotiser.

Läs mer

Individuell anpassning

Med vår app får du åtkomst till ett stort utbud av färdigdesignade och välbeprövade formulär, oavsett om det gäller händelserapporter, riskbedömningar, revisionsbelägg eller något annan uppgift. Om du saknar ett formulär eller en checklista för en särskild tillämpning i appen, går det snabbt och enkelt att skapa nya formulär för specialprocesser inom din organisation. Samma flexibilitet utmärker Quentic App även när du behöver kommunicera och samverka med utomstående och över systemgränser.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X