Tillbudshantering

Med Quentic App

Om ett tillbud eller en skada på er egendom eller person inträffar är det viktigt att kunna reagera snabbt för att förebygga nya, liknande skador. Med Quentic App kan händelsen rapporteras enkelt och intuitivt – även med anteckningar och bilder. Men appen kan mer än så! Även positiva händelser och genomförda EHS-åtgärder kan noggrant registreras och delas med teamet som inspirationskälla för vidareutveckling och information om etablerad bästa praxis.

Reagera direkt!

Så enkelt är det med Quentic App

Starta rapporten

 • Välj en befintlig mall eller skapa ett eget formulär eller en egen rutin.
 • Genom öppen rapportering, s.k. Public Reporting, blir information åtkomlig även för personer utan egen systeminloggning.
 • Spara tid genom att använda färdiga frågeformuleringar och svarsalternativ.
 • Föreslå direktåtgärder direkt i formuläret.
 • Meddela och involvera ansvariga omedelbart.
 • Ta ett foto med mobilen och bifoga till rapporten.
 • Använd mobilens lokaliseringsfunktion för att redovisa händelsens exakta position.
 • Få händelserapporteringen avklarad snabbt, så att du kan återgå till dagens agenda!
 • Rapporteringen fungerar felfritt även om mobilen saknar uppkoppling.

Utnyttja mobilens möjligheter

Centrala översikter och utvärderingar

 • Meddelanden visas i realtid på en central dashboard.
 • Genom automatisk positionsbestämning kan data analyseras och visas på en karta över företagets driftställen.
 • Mediaflödet SafetyFeed är en funktion i appen som håller alla i teamet uppdaterade och stödjer delning av information om säkerhetsrelevanta ämnen.
 • Öppna Quentic Plattform om du behöver åtkomst till ännu mer avancerade analysfunktioner.
 • Utvärdera händelser i detalj och lägg till ytterligare information.
 • Starta, genomför och rapportera skydds- och korrigeringsåtgärder i detalj.

Fördjupad utvärdering i Quentic Plattform

Vidta lämpliga åtgärder efter tillbudet

 • Återkoppla förbättringar och framsteg till berörda personer.
 • Sprid nya kunskaper och information om etablerade bästa praxis.
 • Skapa en företagskultur för arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet som präglas av enkel och snabb dokumentation av tillbud.

Använd olika formulär

I systemet finns en mängd färdiga formulär för olika tillämpningar, allt från tillbud och situationer som innebär risk till faktiska skador på person, sak eller miljö. Men även andra typer av ärenden kan problemfritt rapporteras – det går enkelt att skapa företagsspecifika, individuella formulär och tillhörande procedurer med den praktiska dra och släpp-funktionen i formulärredigeraren.

Vill du ha en bättre och bredare hantering av tillbud?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Händelser & Observationer.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X