Mobila inspektioner och revisioner

Med Quentic App

Om du är delaktig i ansvaret för företagets ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS), måste du regelbundet kontrollera att gällande föreskrifter och regler följs samt utvärdera den allmänna säkerhetsnivån på arbetsplatserna inom ditt ansvarsområde. Denna uppföljning sker genom inspektioner där du även granskar att arbetsplatsens säkerhets- och kvalitetsbestämmelser upprätthålls. Använd Quentic App för att få en bra struktur. Du väljer själv om du vill registrera resultaten som fria anteckningar eller använda särskilda formulär.

Bevaka och följ upp på plats genom regelbundna inspektioner.

Så enkelt är det med Quentic App

Dokumentera iakttagelser

 • Enkel dokumentering av saknade uppgifter och s.k. tidiga indikatorer
 • Snabba anteckningar med kompletterade fotografier
 • Positionsbestämning läggs automatiskt till
 • Omedelbar delning med berörda kollegor genom mediaflödena LiveSafetyFeed och FotoStream
 • Använd specialiserade mallar i appen för att följa upp enskilda aspekter som t.ex. fallskydd eller användning av personlig skyddsutrustning.
 • Dokumentera såväl positiva som negativa iakttagelser för varje händelse.
 • Lägg till kommentarer och foton.
 • Få en kvantifierbar och jämförbar utvärdering av säkerhetsnivån.

Utvärdera EHS-nyckeltal

Uppföljning av iakttagelser

 • Alla foton och rapporter visas centralt i App Portal och är kopplade till en karta över företagets driftställen.
 • Antalet iakttagelser uppdateras automatiskt i appen.
 • Filtrera och exportera resultaten direkt i appen.
 • Överför rapporterade säkerhetsbrister och tillbud till Quentic Plattform för presentation och djupare analys.
 • Generera översiktliga utvärderingar av allmänt säkerhetstillstånd, identifiera tillförlitliga indikatorer och visa utvecklingstrender.
 • Inled lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder vid behov.

Gör analyser och initiera åtgärder – vart som helst!

Arbeta offline – ladda upp senare

Använd appens många rapporteringsfunktioner när du behöver dem, var du än är. Anta att du inspekterar en fabrik och gör en observation som du vill dokumentera men du saknar uppkoppling. Med Quentic App är det inget problem, du använder bara formuläret i appen som vanligt. Dokumentationen laddas sedan automatiskt upp när du är uppkopplad igen – utan att du behöver göra någonting.

Vill du förbereda kommande inspektioner på ett bättre sätt?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X