Mobila inspektioner och revisioner

Med Quentic App

Bevaka och följ upp på plats genom regelbundna inspektioner.

Så enkelt är det med Quentic App

Dokumentera iakttagelser

 • Enkel dokumentering av saknade uppgifter och s.k. tidiga indikatorer
 • Snabba anteckningar med kompletterade fotografier
 • Positionsbestämning läggs automatiskt till
 • Omedelbar delning med berörda kollegor genom mediaflödena LiveSafetyFeed och FotoStream
 • Använd specialiserade mallar i appen för att följa upp enskilda aspekter som t.ex. fallskydd eller användning av personlig skyddsutrustning.
 • Dokumentera såväl positiva som negativa iakttagelser för varje händelse.
 • Lägg till kommentarer och foton.
 • Få en kvantifierbar och jämförbar utvärdering av säkerhetsnivån.

Utvärdera EHS-nyckeltal

Uppföljning av iakttagelser

 • Alla foton och rapporter visas centralt i App Portal och är kopplade till en karta över företagets driftställen.
 • Antalet iakttagelser uppdateras automatiskt i appen.
 • Filtrera och exportera resultaten direkt i appen.
 • Överför rapporterade säkerhetsbrister och tillbud till Quentic Plattform för presentation och djupare analys.
 • Generera översiktliga utvärderingar av allmänt säkerhetstillstånd, identifiera tillförlitliga indikatorer och visa utvecklingstrender.
 • Inled lämpliga korrigerande och förebyggande åtgärder vid behov.

Gör analyser och initiera åtgärder – vart som helst!

Arbeta offline – ladda upp senare

Använd appens många rapporteringsfunktioner när du behöver dem, var du än är. Anta att du inspekterar en fabrik och gör en observation som du vill dokumentera men du saknar uppkoppling. Med Quentic App är det inget problem, du använder bara formuläret i appen som vanligt. Dokumentationen laddas sedan automatiskt upp när du är uppkopplad igen – utan att du behöver göra någonting.

Vill du förbereda kommande inspektioner på ett bättre sätt?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Tillbudshantering

Om ett tillbud eller en skada på er egendom eller person inträffar är det viktigt att kunna reagera snabbt för att förebygga nya, liknande skador. Med Quentic App kan händelsen rapporteras enkelt och intuitivt – även med anteckningar och bilder. Men appen kan mer än så! Även positiva händelser och genomförda EHS-åtgärder kan noggrant registreras och delas med teamet som inspirationskälla för vidareutveckling och information om etablerad bästa praxis.

Läs mer

Riskbedömningar

För att rapportering av riskbedömningar ska flyta snabbt och enkelt utan att fastna i byråkratiska procedurer och oändligt pappersarbete, krävs bra verktyg. Quentic App ger dig flexibiliteten du behöver för att hantera de snabba skeenden som ofta präglar arbete med förhöjd risk. Med appen kan du enkelt bedöma risken direkt på plats, analysera arbetsprocessens olika moment, skapa en dynamisk värdering av föreliggande faror och en sammanfattande tillsvidarebedömning av platsens föreliggande risker. Det går snabbt och du får en kontinuerligt uppdaterad riskdatabas.

Läs mer

Visa företagsledningens engagemang på plats

När verksamhetschefer eller annan ledningspersonal inspekterar exempelvis säkerhetsmiljön är det en bra idé att utnyttja besöket för att understryka och framhäva den betydelse som tillmäts arbetsmiljö och säkerhet – även på högsta företagsnivå. Med fördel kan inspektionen kombineras med s.k. Toolbox-samtal för att få ett naturligt fokus på aktuella utvecklingstrender. Om du använder appen för att förbereda dessa arrangemang får du ett intuitivt upplägg och en bra dokumentation.

Läs mer

Revision av ledningssystem

För att uppnå certifiering av dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 krävs noggrann dokumentation och omfattande redovisning. Det är viktigt att sådan revision inte bara blir en skrivbordsövning utan istället startar långsiktigt hållbara rutiner som formar företagets verklighet. Därför är appen anpassad efter ISO-standardernas krav och specifikationer, även när det gäller dokumentation och resultatbelägg. Den hjälper dig att spara tid och har dessutom konfigurerbara funktioner för e-post och pushnotiser.

Läs mer

Individuell anpassning

Med vår app får du åtkomst till ett stort utbud av färdigdesignade och välbeprövade formulär, oavsett om det gäller händelserapporter, riskbedömningar, revisionsbelägg eller något annan uppgift. Om du saknar ett formulär eller en checklista för en särskild tillämpning i appen, går det snabbt och enkelt att skapa nya formulär för specialprocesser inom din organisation. Samma flexibilitet utmärker Quentic App även när du behöver kommunicera och samverka med utomstående och över systemgränser.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X