Revision av ledningssystem

Med Quentic App

Dokumentera implementering av ledningssystemets processer.

Så enkelt är det med Quentic App

Förbered revisionen

 • Skapa tydlig och enkel revisionsstruktur.
 • Välj den formulärmall som passar aktuellt driftställe och kombinera med lämplig frågekatalog, revisionstyp och utvärderingsmetod.
 • Individualisera mallen för särskilda tillämpningar (dra och släpp-funktion).
 • Dokumentera observationer och händelser i formuläret.
 • Redovisa enkelt och tydligt statusen för revisionens olika kriterier och kontrollera överensstämmelser med normerna.
 • Lägg till egna fotografier för ytterligare förtydliganden.

Dokumentera händelser noggrant

Säkerställ ständig förbättring

 • Vidta direktåtgärder vid behov.
 • Välj och meddela ansvarig.
 • Använd direktmeddelanden för snabb kommunikation.
 • Välj tidsfrist för genomförande och övervaka enkelt förloppet.
 • Använd Quentic Plattform för ännu djupare databehandling.
 • Håll alltid alla uppgifter, specifikationer, värden osv. uppdaterade.
 • Följ upp och utvärdera hela regelefterlevnaden på detaljnivå med åtgärder för ständig förbättring.
 • Visa resultaten i enkla och tydliga rapporter.
 • Använd omfångsrika utvärderingsmallar och utnyttja dashboards i program för beslutsstöd (Business Intelligence).

Följ upp iakttagelser

Få åtkomst till externa innehåll via gränssnittet Quentic Connect

Utnyttja tjänsterna från ledande leverantörer av rådgivnings- och stödprogram. Med gränssnittet Quentic Connect kan du sömlöst integrera innehåll och funktioner från Quentics partner för juridik och revision. Exempelvis har du därmed alltid åtkomst till de senaste versionerna av revisionsformulär som passar din verksamhet.

Vill du ha ännu bättre kontroll över dina ledningssystem?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Tillbudshantering

Om ett tillbud eller en skada på er egendom eller person inträffar är det viktigt att kunna reagera snabbt för att förebygga nya, liknande skador. Med Quentic App kan händelsen rapporteras enkelt och intuitivt – även med anteckningar och bilder. Men appen kan mer än så! Även positiva händelser och genomförda EHS-åtgärder kan noggrant registreras och delas med teamet som inspirationskälla för vidareutveckling och information om etablerad bästa praxis.

Läs mer

Riskbedömningar

För att rapportering av riskbedömningar ska flyta snabbt och enkelt utan att fastna i byråkratiska procedurer och oändligt pappersarbete, krävs bra verktyg. Quentic App ger dig flexibiliteten du behöver för att hantera de snabba skeenden som ofta präglar arbete med förhöjd risk. Med appen kan du enkelt bedöma risken direkt på plats, analysera arbetsprocessens olika moment, skapa en dynamisk värdering av föreliggande faror och en sammanfattande tillsvidarebedömning av platsens föreliggande risker. Det går snabbt och du får en kontinuerligt uppdaterad riskdatabas.

Läs mer

Mobila inspektioner och revisioner

Om du är delaktig i ansvaret för företagets ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS), måste du regelbundet kontrollera att gällande föreskrifter och regler följs samt utvärdera den allmänna säkerhetsnivån på arbetsplatserna inom ditt ansvarsområde. Denna uppföljning sker genom inspektioner där du även granskar att arbetsplatsens säkerhets- och kvalitetsbestämmelser upprätthålls. Använd Quentic App för att få en bra struktur. Du väljer själv om du vill registrera resultaten som fria anteckningar eller använda särskilda formulär.

Läs mer

Visa företagsledningens engagemang på plats

När verksamhetschefer eller annan ledningspersonal inspekterar exempelvis säkerhetsmiljön är det en bra idé att utnyttja besöket för att understryka och framhäva den betydelse som tillmäts arbetsmiljö och säkerhet – även på högsta företagsnivå. Med fördel kan inspektionen kombineras med s.k. Toolbox-samtal för att få ett naturligt fokus på aktuella utvecklingstrender. Om du använder appen för att förbereda dessa arrangemang får du ett intuitivt upplägg och en bra dokumentation.

Läs mer

Individuell anpassning

Med vår app får du åtkomst till ett stort utbud av färdigdesignade och välbeprövade formulär, oavsett om det gäller händelserapporter, riskbedömningar, revisionsbelägg eller något annan uppgift. Om du saknar ett formulär eller en checklista för en särskild tillämpning i appen, går det snabbt och enkelt att skapa nya formulär för specialprocesser inom din organisation. Samma flexibilitet utmärker Quentic App även när du behöver kommunicera och samverka med utomstående och över systemgränser.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X