Revision av ledningssystem

Med Quentic App

För att uppnå certifiering av dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 krävs noggrann dokumentation och omfattande redovisning. Det är viktigt att sådan revision inte bara blir en skrivbordsövning utan istället startar långsiktigt hållbara rutiner som formar företagets verklighet. Därför är appen anpassad efter ISO-standardernas krav och specifikationer, även när det gäller dokumentation och resultatbelägg. Den hjälper dig att spara tid och har dessutom konfigurerbara funktioner för e-post och pushnotiser.

Dokumentera implementering av ledningssystemets processer.

Så enkelt är det med Quentic App

Förbered revisionen

 • Skapa tydlig och enkel revisionsstruktur.
 • Välj den formulärmall som passar aktuellt driftställe och kombinera med lämplig frågekatalog, revisionstyp och utvärderingsmetod.
 • Individualisera mallen för särskilda tillämpningar (dra och släpp-funktion).
 • Dokumentera observationer och händelser i formuläret.
 • Redovisa enkelt och tydligt statusen för revisionens olika kriterier och kontrollera överensstämmelser med normerna.
 • Lägg till egna fotografier för ytterligare förtydliganden.

Dokumentera händelser noggrant

Säkerställ ständig förbättring

 • Vidta direktåtgärder vid behov.
 • Välj och meddela ansvarig.
 • Använd direktmeddelanden för snabb kommunikation.
 • Välj tidsfrist för genomförande och övervaka enkelt förloppet.
 • Använd Quentic Plattform för ännu djupare databehandling.
 • Håll alltid alla uppgifter, specifikationer, värden osv. uppdaterade.
 • Följ upp och utvärdera hela regelefterlevnaden på detaljnivå med åtgärder för ständig förbättring.
 • Visa resultaten i enkla och tydliga rapporter.
 • Använd omfångsrika utvärderingsmallar och utnyttja dashboards i program för beslutsstöd (Business Intelligence).

Följ upp iakttagelser

Få åtkomst till externa innehåll via gränssnittet Quentic Connect

Utnyttja tjänsterna från ledande leverantörer av rådgivnings- och stödprogram. Med gränssnittet Quentic Connect kan du sömlöst integrera innehåll och funktioner från Quentics partner för juridik och revision. Exempelvis har du därmed alltid åtkomst till de senaste versionerna av revisionsformulär som passar din verksamhet.

Vill du ha ännu bättre kontroll över dina ledningssystem?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X