Riskbedömningar

Med Quentic App

Reagera direkt på varje fara

Så enkelt är det med Quentic App

Bedömning av risk

 • Redovisa etablerade bästa praxis med appens färdiga formulär eller skapa egna mallar.
 • Bestäm tillämpningsfall och använd olika svarsalternativ för att få en bättre bedömning av risken, även med hänsyn till effekter, frekvenser och sannolikheter.
 • Saknar mobilen uppkoppling är det inget problem – genomför bedömningen offline och ladda upp senare.
 • Använd mobilens kamera för dokumentation – ladda upp direkt eller senare.
 • Utnyttja mobilens inbyggda lokaliseringsfunktion för att tillhandahålla exakta positionsbestämningar.
 • Vidta vid behov lämplig skyddsåtgärd eller annan aktion omedelbart.
 • Kontakta ansvarig enkelt via e-post.
 • Sätt ett senaste genomförandedatum med tydlig uppföljning i appen.

Härled åtgärder direkt

Central översikt

 • Håll dina kollegor informerade genom särskilda meddelanden och möjliggör diskussioner i mediaflödet SafetyFeed.
 • Alla foton och meddelanden visas i realtid på en central dashboard, kopplade till en karta över företagets driftställen.
 • Efter att skyddsåtgärderna har vidtagits genomförs en ny riskbedömning.
 • Registret över faror och risker hålls alltid uppdaterat eftersom nya händelser, faror och risker dynamiskt rapporteras via appen.

Alltid uppdaterad riskdatabas

Koppla samman app och plattform

För komplexa riskbedömningar använder du de avancerade analys- och bearbetningsfunktionerna i Quentic Plattform. Slutför bedömningen genom att definiera arbetsrutiner med reglerade varningsstrukturer och meddelandeskyldighet; använd riskbedömningen för att ta fram korrigerande åtgärder för bättre skydd och optimerade arbetsförlopp. Säkerställ uppföljning av dessa åtgärder.

Vill du ha en ännu bredare och bättre bedömning av risker?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Översikt av de viktigaste funktionerna

Quentic App

Tillbudshantering

Om ett tillbud eller en skada på er egendom eller person inträffar är det viktigt att kunna reagera snabbt för att förebygga nya, liknande skador. Med Quentic App kan händelsen rapporteras enkelt och intuitivt – även med anteckningar och bilder. Men appen kan mer än så! Även positiva händelser och genomförda EHS-åtgärder kan noggrant registreras och delas med teamet som inspirationskälla för vidareutveckling och information om etablerad bästa praxis.

Läs mer

Mobila inspektioner och revisioner

Om du är delaktig i ansvaret för företagets ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö (EHS), måste du regelbundet kontrollera att gällande föreskrifter och regler följs samt utvärdera den allmänna säkerhetsnivån på arbetsplatserna inom ditt ansvarsområde. Denna uppföljning sker genom inspektioner där du även granskar att arbetsplatsens säkerhets- och kvalitetsbestämmelser upprätthålls. Använd Quentic App för att få en bra struktur. Du väljer själv om du vill registrera resultaten som fria anteckningar eller använda särskilda formulär.

Läs mer

Visa företagsledningens engagemang på plats

När verksamhetschefer eller annan ledningspersonal inspekterar exempelvis säkerhetsmiljön är det en bra idé att utnyttja besöket för att understryka och framhäva den betydelse som tillmäts arbetsmiljö och säkerhet – även på högsta företagsnivå. Med fördel kan inspektionen kombineras med s.k. Toolbox-samtal för att få ett naturligt fokus på aktuella utvecklingstrender. Om du använder appen för att förbereda dessa arrangemang får du ett intuitivt upplägg och en bra dokumentation.

Läs mer

Revision av ledningssystem

För att uppnå certifiering av dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 krävs noggrann dokumentation och omfattande redovisning. Det är viktigt att sådan revision inte bara blir en skrivbordsövning utan istället startar långsiktigt hållbara rutiner som formar företagets verklighet. Därför är appen anpassad efter ISO-standardernas krav och specifikationer, även när det gäller dokumentation och resultatbelägg. Den hjälper dig att spara tid och har dessutom konfigurerbara funktioner för e-post och pushnotiser.

Läs mer

Individuell anpassning

Med vår app får du åtkomst till ett stort utbud av färdigdesignade och välbeprövade formulär, oavsett om det gäller händelserapporter, riskbedömningar, revisionsbelägg eller något annan uppgift. Om du saknar ett formulär eller en checklista för en särskild tillämpning i appen, går det snabbt och enkelt att skapa nya formulär för specialprocesser inom din organisation. Samma flexibilitet utmärker Quentic App även när du behöver kommunicera och samverka med utomstående och över systemgränser.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X