Riskbedömningar

Med Quentic App

För att rapportering av riskbedömningar ska flyta snabbt och enkelt utan att fastna i byråkratiska procedurer och oändligt pappersarbete, krävs bra verktyg. Quentic App ger dig flexibiliteten du behöver för att hantera de snabba skeenden som ofta präglar arbete med förhöjd risk. Med appen kan du enkelt bedöma risken direkt på plats, analysera arbetsprocessens olika moment, skapa en dynamisk värdering av föreliggande faror och en sammanfattande tillsvidarebedömning av platsens föreliggande risker. Det går snabbt och du får en kontinuerligt uppdaterad riskdatabas.

Reagera direkt på varje fara

Så enkelt är det med Quentic App

Bedömning av risk

 • Redovisa etablerade bästa praxis med appens färdiga formulär eller skapa egna mallar.
 • Bestäm tillämpningsfall och använd olika svarsalternativ för att få en bättre bedömning av risken, även med hänsyn till effekter, frekvenser och sannolikheter.
 • Saknar mobilen uppkoppling är det inget problem – genomför bedömningen offline och ladda upp senare.
 • Använd mobilens kamera för dokumentation – ladda upp direkt eller senare.
 • Utnyttja mobilens inbyggda lokaliseringsfunktion för att tillhandahålla exakta positionsbestämningar.
 • Vidta vid behov lämplig skyddsåtgärd eller annan aktion omedelbart.
 • Kontakta ansvarig enkelt via e-post.
 • Sätt ett senaste genomförandedatum med tydlig uppföljning i appen.

Härled åtgärder direkt

Central översikt

 • Håll dina kollegor informerade genom särskilda meddelanden och möjliggör diskussioner i mediaflödet SafetyFeed.
 • Alla foton och meddelanden visas i realtid på en central dashboard, kopplade till en karta över företagets driftställen.
 • Efter att skyddsåtgärderna har vidtagits genomförs en ny riskbedömning.
 • Registret över faror och risker hålls alltid uppdaterat eftersom nya händelser, faror och risker dynamiskt rapporteras via appen.

Alltid uppdaterad riskdatabas

Koppla samman app och plattform

För komplexa riskbedömningar använder du de avancerade analys- och bearbetningsfunktionerna i Quentic Plattform. Slutför bedömningen genom att definiera arbetsrutiner med reglerade varningsstrukturer och meddelandeskyldighet; använd riskbedömningen för att ta fram korrigerande åtgärder för bättre skydd och optimerade arbetsförlopp. Säkerställ uppföljning av dessa åtgärder.

Vill du ha en ännu bredare och bättre bedömning av risker?

Kombinera appen med vår programvarumodul Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Olvi Oyj Ltd.

Hur kan företagets säkerhetsnivå kontinuerligt optimeras? Olvi Limited uppnår bättre säkerhetsstandarder än någonsin med Quentic och kunde sänka antalet incidenter och olyckor till nästan noll tack vare Quentic App.

Läs framgångshistorien

Quentic App

Använd Quentic App som mobil rapporteringskanal för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Lär dig hur du omedelbart och platsoberoende kan dokumentera riskbedömningar, revisioner, inspektioner och tillbud.

Se video

Empower

Gott rykte är avgörande för byggföretag. Både företagets interna och externa arbetsmiljö måste uppfylla samma höga standarder. Läs hur Empower med har förbättrat företagets säkerhets-, kvalitets- och processrapportering …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

X