Mer synergi med Quentic Connect

Anslut processer, data och system.

Skapa gränssnitt

Quentic är ett tekniskt gränssnitt som håller din data uppdaterad i alla system.

Optimerat och välsorterat

Valideringsprocesser kontrollerar data vid varje import och garanterar felfri kvalitet.

Innehåll från samarbetspartners

Integration av innehållsdatabaser från tredje part skapar praktiska synergieffekter.

Summera till ledningen

Anslutning till BI-verktyg tar företagets EHS-data till en ny visuell nivå.

Quentic Connect är en lösning för automatisk integrering av processer och data. Genom att ansluta befintlig programvara till Quentic håller du all viktig data uppdaterad och nära till hands. Du kan integrera både befintlig EHS-data och allmänna uppgifter från verksamheten.

Det gör det enklare än någonsin att jämföra farliga ämnen, få central åtkomst till information om alla driftställen och synkronisera användaråtkomster. Genom att integrera vanliga BI-lösningar förtydligas företagets nyckelindikatorer och du får kompakt och begriplig information att vidarebefordra till chefer och ledning. Det har aldrig varit enklare att sätta EHS- och CSR-data i ett större sammanhang!

Quentic ger dig ännu fler fördelar genom förbindelsen till innehållsdatabaser från tredje part – du kan till exempel förbättra företagets regelefterlevnad genom automatiska uppdateringar av rättsnormer och juridiska skyldigheter.

Kontakta oss gärna! Quentics team för IT-tjänster upprättar en kraftfull integrationsplattform och regelbundna dataflöden åt dig – efter dina önskemål.

Anslut dina system

Många gränssnitt för olika områden

Dina fördelar

Spara tid

Sömlös anslutning till befintliga IT-system ger automatiserad dataintegration och dataunderhåll.

Behåll överblick

Integrerade BI-verktyg visar er EHS-data i form av överskådliga KPI-dashboards.

Styr processer

Säkerhetstillbud utlöser förbestämda processer.

Höj datakvaliteten

Information om EHS, organisationen och företagsprocesser synkroniseras i hela plattformen.

Förbättra tillgängligheten

Nödvändig information om arbetsmiljö och säkerhet finns centralt tillgänglig för hela personalen i enlighet med varje medarbetares roll.

Säkra aktualiteten

Automatiska uppdateringar från externa innehållsdatabaser säkerställer aktuell företagsrelevant information.

Quentic Connect

”För närvarande synkroniserar vi över en halv miljon dataposter för våra kunder varje månad. Vi ser dessutom till att installationen av deras system genomförs enkelt, smidigt och i tid.”

Quentic Marcel

Marcel Wendlandt,
Head of Customer Integration Services

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X