Effektiva verksamhetsprocesser

med Quentic Core

Bra för den ständiga förbättringsprocessen

Du uppnår exakta rättelser och förbättringar i dina verksamhetsprocesser.

Ett system för alla

Optimera samarbetet och inkludera specialister, ledningen och rådgivare.

Starka standarder

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Dokument alltid till hands

Administrera dokument centralt och transparent.

Quentic Core

Quentic Core är grunden för ditt arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete samt alla andra Quentic-moduler. Med den integrerade åtgärds- och dokumenthanteringen samlar du all viktig information för alla ämnesområden på ett centralt ställe.

I Quentic Core kan du avbilda företagets verksamhetsstrukturer, åtgärder och dokument centralt. Alla andra Quentic-moduler länkas automatiskt, så du kan vara säker på att ha enhetliga affärsdata i hela verksamheten. Via systemadministrationen integrerar du såväl medarbetare som externa personer i en gemensam plattform.

 

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X