Effektiva verksamhetsprocesser

med Quentic Core

Bra för den ständiga förbättringsprocessen

Du uppnår exakta rättelser och förbättringar i dina verksamhetsprocesser.

Ett system för alla

Optimera samarbetet och inkludera specialister, ledningen och rådgivare.

Starka standarder

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 och ISO 50001.

Dokument alltid till hands

Administrera dokument centralt och transparent.

Quentic Core

Quentic Core är grunden för ditt arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete samt alla andra Quentic-moduler. Med den integrerade åtgärds- och dokumenthanteringen samlar du all viktig information för alla ämnesområden på ett centralt ställe.

I Quentic Core kan du avbilda företagets verksamhetsstrukturer, åtgärder och dokument centralt. Alla andra Quentic-moduler länkas automatiskt, så du kan vara säker på att ha enhetliga affärsdata i hela verksamheten. Via systemadministrationen integrerar du såväl medarbetare som externa personer i en gemensam plattform.

 

Översikt av de viktigaste funktionerna

i Quentic Core

Visa verksamhetsstrukturer

I Quentic Core kan du centralt registrera de viktigaste strukturerna i din verksamhet och länka dem till alla andra Quentic-moduler. På så sätt får du enhetlig data, undviker redundanser i innehållet och kan betrakta varje del av verksamheten från olika blickvinklar. Samtidigt får du en överskådlig förteckning över alla dina driftställen, arbetsmaterial och organisationsstrukturer.

Läs mer

Dokumenthantering

Desto fler EHSQ-dokument som ska skapas och hållas uppdaterade och desto fler medarbetare som arbetar med dokumenthantering, kontroll och godkännande, desto viktigare är det att alla har ett klart och effektivt tillvägagångssätt. Med Quentic uppnår du detta tack vare en integrerad dokumentförvaltning. Därmed kan du enkelt spara och länka dokument, vilket säkerställer en smidig dokumenthantering.

Läs mer

Åtgärdshantering

Quentics åtgärdshantering ger dig den flexibilitet som behövs för att registrera korrigeringande och förebyggande åtgärder och för att effektivt omsätta och implementera dem. Tack vare grundlig planering, pragmatisk indelning av enskilda implementeringssteg och verifierbar resultatdokumentation utvecklar du din ständiga förbättringsprocess.

Läs mer

Påminnelsehantering

Praktiska dashboards med snabb överblick, är ett sätt som Quentic hjälper dig att hålla koll på EHSQ-uppgifter och deadlines och se till att inget glider mellan stolarna. Hur? Om du vill vara helt säker på att ingen glömmer något kan du använda påminnelsehanteringen. Då skickas automatiska e-postmeddelanden till respektive personer med påminnelser om tidsfrister och arbetsuppgifter.

 

Läs mer

Från orsaksanalys till processförbättring

Om processavvikelser, kvalitetsbrister eller skador uppstår i verksamheten måste man reagera snabbt. Det är viktigt att inte bara åtgärda symptomen, utan även identifiera de bakomliggande orsakerna och ta fram de egentliga problemkällorna. Detta är även ett krav för ISO 14001:2015. Quentics orsaksanalys hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att fel upprepas – helt enligt bestämmelserna för den ständiga förbättringsprocessen.

Läs mer

Användaradministration och systeminställningar

En del av Quentic Core är administrationsområdet för hela programvaran. Här kan du administrera användarbehörigheter, göra grundläggande systeminställningar och ställa viktiga mallar till förfogande. En överskådlig uppdelning av alla alternativ gör det enkelt att snabbt komma till rätta och ställa in önskade parametrar utan särskild IT-kunskap. På så sätt kan du samordna åtkomsten för enskilda intressenter baserat på deras uppgifter inom EHSQ och ESG. 

Läs mer

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X