Bra för den ständiga förbättringsprocessen

Du uppnår exakta rättelser och förbättringar i dina verksamhetsprocesser.

Ett system för alla

Optimera samarbetet och inkludera specialister, ledningen och rådgivare.

Starka standarder

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Dokument alltid till hands

Administrera dokument centralt och transparent.

Quentic Core

Quentic Core är grunden för ditt arbetsmiljö- och miljöskyddsarbete samt alla andra Quentic-moduler. Med den integrerade åtgärds- och dokumenthanteringen samlar du all viktig information för alla ämnesområden på ett centralt ställe.

I Quentic Core kan du avbilda företagets verksamhetsstrukturer, åtgärder och dokument centralt. Alla andra Quentic-moduler länkas automatiskt, så du kan vara säker på att ha enhetliga affärsdata i hela verksamheten. Via systemadministrationen integrerar du såväl medarbetare som externa personer i en gemensam plattform.

 

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?