Användaradministration och systeminställningar

med Quentic Core.

En del av Quentic Core är administrationsområdet för hela programvaran. Här kan du administrera användarbehörigheter, göra grundläggande systeminställningar och ställa viktiga mallar till förfogande. En överskådlig uppdelning av alla alternativ gör det enkelt att snabbt komma till rätta och ställa in önskade parametrar utan särskild IT-kunskap. På så sätt koordinerar du de enskilda EHS-aktörernas åtkomst efter deras arbetsuppgifter.

Systemadministration för EHS

– det är enkelt med Quentic

Administrera användare

 • Skapa och bearbeta användarbehörigheter till Quentic.
 • Tilldela lösenord manuellt eller automatiserat.
 • Stränga säkerhetsstandarder för lösenord, efter behov i flera steg med minimilängder och giltighetsfrister.
 • Quentics modulära struktur möjliggör differentierade åtkomstregler för enskilda moduler och funktioner. 
 • Skilj mellan visnings-, ändrings- och raderingsrättigheter.
 • Anpassa användarbehörigheter till arbetsuppgifterna, efter önskemål ned till enskilda dataposter och dokument.
 • Integrera externa parter direkt och okomplicerat.

Tilldela åtkomstbehörigheter

Konfigurera systeminställningar

 • Gör övergripande och modulspecifika inställningar för alla användare.
 • Alternativ för exempelvis e-postregler, dataexport och ytterligare inmatningsfält 
 • Varje användare kan göra individuella inställningar för sin användning av programvaran, t.ex. val av språk.
 • Centralt definierad masterdata som användarna kan integrera i olika uppgifter säkerställer datakonsekvens.
 • Rapportmallar kan anpassas till verksamhetens egna layout och sparas i systemet.
 • Bearbetningskommentarer i fritext ger användarna möjlighet att internt kommentera databearbetningen.

Förbered mallar

Du bestämmer över systemåtkomsten

Quentics system ger dig stort spelrum för individuella anpassningar. Men oroa dig inte – före leveransen förbereder vi allt enligt överenskommelse med dig, så att du direkt kan komma igång med det egentliga arbetet. Om du vill kan vi också integrera existerande behörighetskoncept och inrätta automatiserade inloggningar per Single Sign-On (SSO) eller Active Directory.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X