Åtgärdshantering

med Quentic Core.

Heltäckande åtgärdshantering

– det är enkelt med Quentic

Planera åtgärder

 • Definiera åtgärder, ge arbetsanvisningar och visa bakgrunder.
 • Tilldela ansvar för varje åtgärdsfas.
 • Skicka påminnelser via e-post.
 • Skapa tydliga referenser för åtgärder (Ad-hoc-uppgift, avvikelse i revision osv.)
 • Dela upp varje åtgärdsimplementering i enskilda steg och fastlägg klara tidsfrister.
 • Tilldelade uppgifter visas som en att göra-lista i den personliga översikten.
 • Dokumentera implementeringsstegen med statusangivelser och foton.
 • Se direkt vilka åtgärder som har implementerats och i vilken utsträckning.

Följ upp implementeringen

Kontrollera effektivitet

 • Inled kontroll av effektivitet och verifiera resultaten.
 • Ställ åtgärdernas effekt i förhållande till målsättningen (bör-är-jämförelse).
 • Skilj mellan kvantitativa och kvalitativa effekter såväl som engångseffekter och permanenta effekter.
 • Ställ arbetsinsatser och kostnader i förhållande till varandra.
 • Markera entydigt åtgärder som fullbordade i åtgärdshanteringen.
 • Skapa enkelt rapporter med alla eller endast utvalda åtgärdsdetaljer. 
 • Välj bland många olika utvärderingsalternativ, t.ex. åtgärdsöversikt efter användningsområden eller samlad utvärdering av alla åtgärdseffekter.

Säkra resultaten

Områdesövergripande samarbete

Åtgärder har en stor betydelse för nästan varje område inom EHSQ eller ESG. Därför kan relevanta åtgärder implementeras utifrån flera olika Quentic-moduler. Vid behov kan de enkelt överföras till ansvariga kollegor i den centrala åtgärdshanteringen. Detta gör det möjligt att direkt ta fram åtgärder, t.ex. inom ramen för en revision eller en riskbedömning.

Översikt av de viktigaste funktionerna

i Quentic Core

Visa verksamhetsstrukturer

I Quentic Core kan du centralt registrera de viktigaste strukturerna i din verksamhet och länka dem till alla andra Quentic-moduler. På så sätt får du enhetlig data, undviker redundanser i innehållet och kan betrakta varje del av verksamheten från olika blickvinklar. Samtidigt får du en överskådlig förteckning över alla dina driftställen, arbetsmaterial och organisationsstrukturer.

Läs mer

Dokumenthantering

Desto fler EHS-dokument som ska skapas och hållas uppdaterade och desto fler medarbetare som arbetar med dokumenthantering, kontroll och godkännande, desto viktigare är det att alla har ett klart och effektivt tillvägagångssätt. Med Quentic uppnår du detta tack vare en integrerad dokumentförvaltning. Därmed kan du enkelt spara och länka dokument, vilket säkerställer en smidig dokumenthantering.

Läs mer

Påminnelsehantering

Quentic innehåller praktiska summeringar som hjälper dig att hålla koll på dina EHS-uppgifter och möten. Om du ändå vill vara helt säker på att ingen glömmer något kan du använda påminnelsehanteringen. Då skickas automatiska e-postmeddelanden till respektive personer med påminnelser om tidsfrister och arbetsuppgifter.

Läs mer

Från orsaksanalys till processförbättring

Om processavvikelser, kvalitetsbrister eller skador uppstår i verksamheten måste man reagera snabbt. Det är viktigt att inte bara åtgärda symptomen, utan även identifiera de bakomliggande orsakerna och ta fram de egentliga problemkällorna. Detta är även ett krav för ISO 14001:2015. Quentics orsaksanalys hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att fel upprepas – helt enligt bestämmelserna för den ständiga förbättringsprocessen.

Läs mer

Användaradministration och systeminställningar

En del av Quentic Core är administrationsområdet för hela programvaran. Här kan du administrera användarbehörigheter, göra grundläggande systeminställningar och ställa viktiga mallar till förfogande. En överskådlig uppdelning av alla alternativ gör det enkelt att snabbt komma till rätta och ställa in önskade parametrar utan särskild IT-kunskap. På så sätt koordinerar du de enskilda EHS-aktörernas åtkomst efter deras arbetsuppgifter.

Läs mer
Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X