Dokumenthantering

med Quentic Core.

Hantera dokument systematiskt

– det är enkelt med Quentic

Spara dokument centralt

 • Dokument lagras överskådligt i effektivt strukturerade mappar.
 • Alla vanliga filformat stöds.
 • Dokument kan laddas upp och ner enskilt eller flera åt gången. 
 • Snabb och effektiv sökning tack vare många filterfunktioner.
 • Åtkomstbehörighet kan regleras på alla nivåer, även för enskilda dokument.
 • Dokument kan länkas till relevanta dataposter i Quentic.
 • Dokument kan öppnas samtidigt av flera olika användare på olika platser.
 • Användare kan enkelt hämta dokument med ett enkelt klick.
 • Detta förenklar uppdateringar och säkerställer åtkomst till den senaste versionen.

Gör dokument tillgängliga

Uppdatera dokument

 • Tydlig uppdelning och tilldelning av ansvar för dokumenthantering.
 • Påminnelser skickas enligt valt intervall om att innehållet behöver granskas och uppdateras.
 • Versionshantering för äldre och uppdaterade versioner av dokument.
 • Bearbetningsstatus för dokument som revideras skapar transparens.
 • Reglerat godkännande av dokument inkl. automatisk registrering av godkännandesteg.
 • Individuella arbetsflöden möjliggör flera bearbetnings-, reviderings- och godkännandesteg för respektive dokument.
 • Det intelligenta systemet ger övriga medarbetare endast åtkomst till godkända versioner.

Godkänn reviderade dokument

Till arkivet!

Om dokument inte längre behövs ska de föreskrivna lagringsfristerna följas. Quentic hjälper dig även med denna del av dokumenthanteringen. Dokumenten arkiveras enligt föreskriven arkiveringsperiod, vilket förhindrar att de tas bort i förtid. Samtidigt motverkar du att arkiverade dokument används i verksamheten, eftersom dessa endast är tillgängliga för bestämda användare.

Översikt av de viktigaste funktionerna

i Quentic Core

Visa verksamhetsstrukturer

I Quentic Core kan du centralt registrera de viktigaste strukturerna i din verksamhet och länka dem till alla andra Quentic-moduler. På så sätt får du enhetlig data, undviker redundanser i innehållet och kan betrakta varje del av verksamheten från olika blickvinklar. Samtidigt får du en överskådlig förteckning över alla dina driftställen, arbetsmaterial och organisationsstrukturer.

Läs mer

Åtgärdshantering

Quentics åtgärdshantering ger dig den flexibilitet som behövs för att registrera korrigeringande och förebyggande åtgärder och för att effektivt omsätta och implementera dem. Tack vare grundlig planering, pragmatisk indelning av enskilda implementeringssteg och verifierbar resultatdokumentation utvecklar du din ständiga förbättringsprocess.

Läs mer

Påminnelsehantering

Quentic innehåller praktiska summeringar som hjälper dig att hålla koll på dina EHS-uppgifter och möten. Om du ändå vill vara helt säker på att ingen glömmer något kan du använda påminnelsehanteringen. Då skickas automatiska e-postmeddelanden till respektive personer med påminnelser om tidsfrister och arbetsuppgifter.

Läs mer

Från orsaksanalys till processförbättring

Om processavvikelser, kvalitetsbrister eller skador uppstår i verksamheten måste man reagera snabbt. Det är viktigt att inte bara åtgärda symptomen, utan även identifiera de bakomliggande orsakerna och ta fram de egentliga problemkällorna. Detta är även ett krav för ISO 14001:2015. Quentics orsaksanalys hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att fel upprepas – helt enligt bestämmelserna för den ständiga förbättringsprocessen.

Läs mer

Användaradministration och systeminställningar

En del av Quentic Core är administrationsområdet för hela programvaran. Här kan du administrera användarbehörigheter, göra grundläggande systeminställningar och ställa viktiga mallar till förfogande. En överskådlig uppdelning av alla alternativ gör det enkelt att snabbt komma till rätta och ställa in önskade parametrar utan särskild IT-kunskap. På så sätt koordinerar du de enskilda EHS-aktörernas åtkomst efter deras arbetsuppgifter.

Läs mer
Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

Lär dig mer om EHSQ och ESG

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHSQ- och ESG-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X