Dokumenthantering

med Quentic Core.

Desto fler EHS-dokument som ska skapas och hållas uppdaterade och desto fler medarbetare som arbetar med dokumenthantering, kontroll och godkännande, desto viktigare är det att alla har ett klart och effektivt tillvägagångssätt. Med Quentic uppnår du detta tack vare en integrerad dokumentförvaltning. Därmed kan du enkelt spara och länka dokument, vilket säkerställer en smidig dokumenthantering.

Hantera dokument systematiskt

– det är enkelt med Quentic

Spara dokument centralt

 • Dokument lagras överskådligt i effektivt strukturerade mappar.
 • Alla vanliga filformat stöds.
 • Dokument kan laddas upp och ner enskilt eller flera åt gången. 
 • Snabb och effektiv sökning tack vare många filterfunktioner.
 • Åtkomstbehörighet kan regleras på alla nivåer, även för enskilda dokument.
 • Dokument kan länkas till relevanta dataposter i Quentic.
 • Dokument kan öppnas samtidigt av flera olika användare på olika platser.
 • Användare kan enkelt hämta dokument med ett enkelt klick.
 • Detta förenklar uppdateringar och säkerställer åtkomst till den senaste versionen.

Gör dokument tillgängliga

Uppdatera dokument

 • Tydlig uppdelning och tilldelning av ansvar för dokumenthantering.
 • Påminnelser skickas enligt valt intervall om att innehållet behöver granskas och uppdateras.
 • Versionshantering för äldre och uppdaterade versioner av dokument.
 • Bearbetningsstatus för dokument som revideras skapar transparens.
 • Reglerat godkännande av dokument inkl. automatisk registrering av godkännandesteg.
 • Individuella arbetsflöden möjliggör flera bearbetnings-, reviderings- och godkännandesteg för respektive dokument.
 • Det intelligenta systemet ger övriga medarbetare endast åtkomst till godkända versioner.

Godkänn reviderade dokument

Till arkivet!

Om dokument inte längre behövs ska de föreskrivna lagringsfristerna följas. Quentic hjälper dig även med denna del av dokumenthanteringen. Dokumenten arkiveras enligt föreskriven arkiveringsperiod, vilket förhindrar att de tas bort i förtid. Samtidigt motverkar du att arkiverade dokument används i verksamheten, eftersom dessa endast är tillgängliga för bestämda användare.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X