Påminnelsehantering

med Quentic Core.

Anpassningsbara automatiska påminnelser

– det är enkelt med Quentic

Ställ in e-postutskick

 • Definiera grundläggande regler för e-postutskick från Quentic.
 • Använd helt automatiserade e-postmeddelanden för påminnelser.
 • Ställ in ifall meddelandet begränsas till interna medarbetare eller även skickas till externa medverkande.
 • Meddelanden om olika Quentic-moduler kan ställas in individuellt.
 • Ytterligare, uppgiftsrelaterad differentiering möjlig, t.ex. olika påminnelser beroende på revisionstyp.
 • Praktisk snabböversikt över alla påminnelseregler som redan fastlagts.

Fastlägg verkningsområden

Välj mottagare och tidsfrister

 • Påminnelsemodell i flera steg med olika typer av e-post.
 • Skicka påminnelser dagar, veckor eller månader innan ett möte eller tillfälle.
 • Skicka en akut notifiering dagen innan eller direkt vid ett möte eller tillfälle.
 • Understryk allvaret i överskridna tidsfrister med påminnelser i efterhand.
 • Fastlägg önskade mottagare efter typ av e-post och uppgiftsområde.
 • Utskick av e-post sker helt automatiskt i Quentic enligt dina regler.
 • Överskådlig utformning av e-postmeddelanden, innehållet är reducerat till det väsentligaste.
 • Medföljande länk till respektive Quentic-datapost gör det enkelt för mottagaren att hitta relevant innehåll.

Få automatiska systemmejl

E-postmeddelande med ett klick

Förutom den helautomatiska påminnelsehanteringen kan även användare själva skicka e-postmeddelande från Quentic för att informera andra personer om en uppgift. För detta räcker det med ett enkelt klick – Quentic ställer samman alla nödvändiga uppgifter i ett mejl till utvalda mottagare.

Översikt av de viktigaste funktionerna

i Quentic Core

Visa verksamhetsstrukturer

I Quentic Core kan du centralt registrera de viktigaste strukturerna i din verksamhet och länka dem till alla andra Quentic-moduler. På så sätt får du enhetlig data, undviker redundanser i innehållet och kan betrakta varje del av verksamheten från olika blickvinklar. Samtidigt får du en överskådlig förteckning över alla dina driftställen, arbetsmaterial och organisationsstrukturer.

Läs mer

Dokumenthantering

Desto fler EHS-dokument som ska skapas och hållas uppdaterade och desto fler medarbetare som arbetar med dokumenthantering, kontroll och godkännande, desto viktigare är det att alla har ett klart och effektivt tillvägagångssätt. Med Quentic uppnår du detta tack vare en integrerad dokumentförvaltning. Därmed kan du enkelt spara och länka dokument, vilket säkerställer en smidig dokumenthantering.

Läs mer

Åtgärdshantering

Quentics åtgärdshantering ger dig den flexibilitet som behövs för att registrera korrigeringande och förebyggande åtgärder och för att effektivt omsätta och implementera dem. Tack vare grundlig planering, pragmatisk indelning av enskilda implementeringssteg och verifierbar resultatdokumentation utvecklar du din ständiga förbättringsprocess.

Läs mer

Från orsaksanalys till processförbättring

Om processavvikelser, kvalitetsbrister eller skador uppstår i verksamheten måste man reagera snabbt. Det är viktigt att inte bara åtgärda symptomen, utan även identifiera de bakomliggande orsakerna och ta fram de egentliga problemkällorna. Detta är även ett krav för ISO 14001:2015. Quentics orsaksanalys hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att fel upprepas – helt enligt bestämmelserna för den ständiga förbättringsprocessen.

Läs mer

Användaradministration och systeminställningar

En del av Quentic Core är administrationsområdet för hela programvaran. Här kan du administrera användarbehörigheter, göra grundläggande systeminställningar och ställa viktiga mallar till förfogande. En överskådlig uppdelning av alla alternativ gör det enkelt att snabbt komma till rätta och ställa in önskade parametrar utan särskild IT-kunskap. På så sätt koordinerar du de enskilda EHS-aktörernas åtkomst efter deras arbetsuppgifter.

Läs mer
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Core

Quentic Core är kärnan i EHS-programvaran och grunden för alla moduler. I denna video lär du dig mer om hur du registrerar företagsstrukturer, åtgärder och dokument centralt – som en basstation för företagets arbetsmiljö …

Se video

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Hur kan lagkrav uppfyllas trots stor datamängd? Lär dig mer i videon om hur Nobilia med hjälp av Quentic centraliserat hanterar data inom arbetsmiljö, miljöskydd och brandskydd och sedan löser problem genom att …

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

X